20180524

Meedoen en investeren

Wat is de waarde van een Nijmeegs Windaandeel?

Waarde bij uitgifte Bij uitgifte in 2015 kostten de Nijmeegse Windaandelen € 250 per stuk. Administratieve boekwaarde Elk jaar stelt Energiecoöperatie WPN (statutair coöperatie WindpowerNijmegen U.A.) de waarde van een Windaandeel vast, ten bate van de inkomstenbelasting van de leden. Alle leden ontvangen jaarlijks voor 1 maart per e-mail een waardestaat met daarin de waarde […]

Toelichting
Hoe draag je Nijmeegse windaandelen over aan een nieuwe eigenaar?

Om windaandelen over te dragen kan een deelnemer via info@energiecooperatiewpn.nl een aanvraag doen. De deelnemer vermeldt in deze aanvraag: Zijn/haar eigen naam (roepnaam, voorletters en achternaam), adresgegevens, geboortedatum, lidmaatschapsnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer. De naam (roepnaam, voorletters, achternaam), adresgegevens, geboortedatum, bankrekeningnummer en e-mailadres van de nieuwe eigenaar. Het aantal windaandelen dat hij/zij wil overdragen tegen welke […]

Toelichting
Hoe wordt het rendement op Nijmeegse windaandelen berekend?

WindpowerNijmegen heeft middels de Algemene Ledenvergadering van februari 2015 besloten windaandelen uit te geven om aan het benodigd eigen vermogen te komen. Met de aanschaf van een windaandeel investeer je door een stukje windpark te kopen. Het gaat daarbij om een aankoop en niet om het uitlenen van geld. Je inleg krijg je daarom niet terug. Ook is er geen vaste rentevergoeding. Wel keert WindpowerNijmegen rendement uit op de windaandelen.

Toelichting
Wat gaat het Duurzame Energiefonds doen?

Wanneer het goed gaat met Windpark Nijmegen-Betuwe, wordt een deel van het rendement afgedragen aan het Duurzame Energiefonds Nijmegen. Energiecoöperatie WPN beheert dit fonds. Het doel van het fonds is het aanjagen van duurzame energie- en energiebesparingsprojecten in Nijmegen en omgeving. Dit doen we door het beschikbaar stellen van (ontwikkelings)kapitaal vanuit het fonds om daarmee […]

Toelichting
Hoe zijn zeggenschap en besluitvorming in de coöperatie geregeld?

Het lidmaatschap van de coöperatie is gekoppeld aan het bezit van tenminste één windaandeel. Elk lid heeft 1 stem, ongeacht het aantal windaandelen. Zowel het bestuur als de leden kunnen voorstellen doen aan de algemene vergadering van de coöperatie. Het bestuur legt verantwoording af aan de algemene vergadering. Zie voor meer informatie over besluitvorming de […]

Toelichting
Hoe wordt de betrouwbaarheid van Windpark Nijmegen-Betuwe gewaarborgd?

Voordat de coöperatie investeerde in het windpark door het eigen vermogen (bijeengebracht door verkoop van Nijmeegse windaandelen) beschikbaar te stellen, is een due diligence-onderzoek uitgevoerd. Een due diligence-onderzoek richt zich op het vaststellen van de juistheid van de door stichting Wiek-II (de ontwikkelaar van het windpark) gepresenteerde informatie en het in beeld brengen van risico’s […]

Toelichting
Wat zijn de risico’s van een investering in Windpark Nijmegen-Betuwe?

Onze informatiebrochure gaat uitgebreid in op mogelijke risico’s van investeren in Windpark Nijmegen-Betuwe. Je kunt hier de Investeer-nu-in-Windpark Nijmegen-1juli-2015 downloaden.  

Toelichting
Wat is de looptijd van de windaandelen voor Windpark Nijmegen-Betuwe?

De looptijd van de windaandelen is gelijk aan de economische levensduur van het project (naar verwachting 20 jaar). Aan het einde van de levensduur van de windmolens, worden deze afgebroken en eindigt de looptijd van de windaandelen.

Toelichting
Wat is het rendement voor participanten in Windpark Nijmegen-Betuwe?

In Hoofdstuk 4 van onze informatiebrochure lees je een rendementsprognose. Download de Informatiebrochure Windpark Nijmegen-Betuwe

Toelichting