24-05-2018
Alle vragen

Hoe wordt de betrouwbaarheid van Windpark Nijmegen-Betuwe gewaarborgd?

Voordat de coöperatie investeerde in het windpark door het eigen vermogen (bijeengebracht door verkoop van Nijmeegse windaandelen) beschikbaar te stellen, is een due diligence-onderzoek uitgevoerd. Een due diligence-onderzoek richt zich op het vaststellen van de juistheid van de door stichting Wiek-II (de ontwikkelaar van het windpark) gepresenteerde informatie en het in beeld brengen van risico’s en kansen van de over te nemen onderneming. Daarnaast volgt de coöperatie het ontwikkelproces van het windpark nauwgezet. Deskundigen uit de coöperatie fungeren als klankbord en ook het bestuur volgt het proces op kritische wijze. Waar nodig wordt juridisch en financieel advies ingewonnen.