24-05-2018

Nieuws

Sociale molens in Nijmegen

Dia kreeg een windmolen bijna in haar achtertuin. En toch werd ze toen voorstander van windmolens. Urgenda was op bezoek bij Windpark Nijmegen-Betuwe en sprak met haar en coöperatieleden van WindpowerNijmegen.

Lees meer

Kansen voor cablepooling op De Grift

Wiek-II onderzoekt samen met ingenieursbureau ZOWN de mogelijkheden van cablepooling bij Zonnepark de Grift. Bij deze nieuwe techniek gaat energie, opgewekt uit wind en zon, door één kabel. Zo wordt de infrastructuur op de locatie optimaal benut. Elisabeth Vandeventer, expert lokale energiesystemen bij ZOWN, geeft een toelichting.

Lees meer

WindpowerNijmegen gaat de wijk in

WindpowerNijmegen wil energie-initiatieven van Nijmeegse buurtbewoners waar mogelijk ondersteunen. Eind oktober bracht de coöperatie een aantal initiatiefnemers bij elkaar. Doel van de bijeenkomst was het uitwisselen van kennis en ervaring. Ineke de Jong, betrokken vanuit mede-organisator Burgers Geven Energie, doet verslag.

Lees meer

Windpark Nijmegen-Betuwe ondersteunt buren

Zeven buurtprojecten krijgen subsidie van het omgevingsfonds van Windpark Nijmegen-Betuwe. Het fonds keerde dit najaar voor het eerst uit. Een bedrag van 24.000 euro was te verdelen onder de vier buren van het windpark. Fondsvoorzitter Odilia Kortsmit licht toe

Lees meer

Wachten op winderige dagen

Het eind van het jaar komt in zicht. Windstille, warme dagen hadden we dit jaar in overvloed, ook buiten het zomerseizoen. Wat betekent dit voor de opbrengsten van onze windmolens?

Lees meer

Leden in beeld: Wim Megens

Ook buiten de gemeentegrenzen van Nijmegen wonen trotse mede-eigenaren van Windpark Nijmegen-Betuwe. Wim Megens, geboren en getogen Leuthenaar, is zo iemand. Sinds een jaar werkt hij als vrijwilliger voor de coöperatie.

Lees meer

WindpowerNijmegen zoekt de zon op

Leden van coöperatie WindpowerNijmegen namen 27 oktober jl. een kijkje bij twee Gelderse zonneparken om inspiratie op te doen voor het Zonnepark de Grift. De coöperatie wil dit park met 17.000 zonnepanelen in 2019 bouwen bij Windpark Nijmegen-Betuwe. Net als het windpark komt ook het zonnepark in handen van burgers.

Lees meer

Windpark zoekt alternatief voor Dak van Jan

Het geplande zonnedak op een stalling in Reeth, vlakbij ons windpark, is voorlopig van de baan. Dit zonneproject van WindpowerNijmegen zou groene stroom gaan leveren voor 130 huishoudens. ‘Het is helaas niet gelukt een vergunning voor de bouw te krijgen’, vertelt windparkdirecteur Pim de Ridder. ‘We zoeken naar een alternatief.’ 

Lees meer