24-05-2018

Nieuws

Windapp onder de loep

Windpark Nijmegen-Betuwe heeft al enige tijd een eigen windapp. Liefhebbers kunnen de prestaties van onze molens hierop live volgen. Ook is te zien of de windopbrengst én het rendement volgens verwachting zijn. Maar waarom blijven de resultaten op de app zo vaak achter bij de prognose? Aan windparkdirecteur Pim de Ridder de vraag hoe dit zit.

Lees meer

Doe mee met Burgers Geven Energie

Het platform Burgers Geven Energie, een initiatief van Stichting Wiek-II, vindt dat burgers een belangrijke rol moeten spelen in de regionale energietransitie. Burgers Geven Energie wil inwoners zeggenschap geven in duurzame energieprojecten. Zo blijven we in de toekomst de baas over onze energie. 

Lees meer

Denk mee over onze nieuwe campagne

WindpowerNijmegen start dit voorjaar met een nieuwe campagne om leden te werven voor Zonnepark de Grift. De voorbereidingen zijn in volle gang. Zin om mee te denken over hoe we nog meer mensen enthousiast maken voor onze coöperatie?

Lees meer

Sociale molens in Nijmegen

Dia kreeg een windmolen bijna in haar achtertuin. En toch werd ze toen voorstander van windmolens. Urgenda was op bezoek bij Windpark Nijmegen-Betuwe en sprak met haar en coöperatieleden van WindpowerNijmegen.

Lees meer

Kansen voor cablepooling op De Grift

Wiek-II onderzoekt samen met ingenieursbureau ZOWN de mogelijkheden van cablepooling bij Zonnepark de Grift. Bij deze nieuwe techniek gaat energie, opgewekt uit wind en zon, door één kabel. Zo wordt de infrastructuur op de locatie optimaal benut. Elisabeth Vandeventer, expert lokale energiesystemen bij ZOWN, geeft een toelichting.

Lees meer

WindpowerNijmegen gaat de wijk in

WindpowerNijmegen wil energie-initiatieven van Nijmeegse buurtbewoners waar mogelijk ondersteunen. Eind oktober bracht de coöperatie een aantal initiatiefnemers bij elkaar. Doel van de bijeenkomst was het uitwisselen van kennis en ervaring. Ineke de Jong, betrokken vanuit mede-organisator Burgers Geven Energie, doet verslag.

Lees meer

Windpark Nijmegen-Betuwe ondersteunt buren

Zeven buurtprojecten krijgen subsidie van het omgevingsfonds van Windpark Nijmegen-Betuwe. Het fonds keerde dit najaar voor het eerst uit. Een bedrag van 24.000 euro was te verdelen onder de vier buren van het windpark. Fondsvoorzitter Odilia Kortsmit licht toe

Lees meer