24-05-2018

Nieuws

WindpowerNijmegen zoekt de zon op

Leden van coöperatie WindpowerNijmegen namen 27 oktober jl. een kijkje bij twee Gelderse zonneparken om inspiratie op te doen voor het Zonnepark de Grift. De coöperatie wil dit park met 17.000 zonnepanelen in 2019 bouwen bij Windpark Nijmegen-Betuwe. Net als het windpark komt ook het zonnepark in handen van burgers.

Lees meer

Windpark zoekt alternatief voor Dak van Jan

Het geplande zonnedak op een stalling in Reeth, vlakbij ons windpark, is voorlopig van de baan. Dit zonneproject van WindpowerNijmegen zou groene stroom gaan leveren voor 130 huishoudens. ‘Het is helaas niet gelukt een vergunning voor de bouw te krijgen’, vertelt windparkdirecteur Pim de Ridder. ‘We zoeken naar een alternatief.’ 

Lees meer

Eerste rendement aan windaandeelhouders uitgekeerd

Eind augustus vond de eerste rendementsuitkering aan de participanten van Windpark Nijmegen-Betuwe plaats. Het rendement was net boven de 7%, daarmee was de uitkering iets hoger dan verwacht. Erik Kemper, penningmeester van WindpowerNijmegen licht de uitkering toe.

Lees meer

Denk mee over Zonnepark de Grift

WindpowerNijmegen wil dat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen met Zonnepark de Grift. Leden zijn nauw betrokken bij de voorbereidingen en maken samen een participatieplan. Ineke de Jong, lid van de themagroep participatie en professioneel bij het project betrokken vanuit Wiek-II, doet verslag.

Lees meer

Op weg naar eigen zonne-energie

De vergunning voor Zonnepark de Grift wordt naar verwachting nog dit jaar toegekend. De volgende stap is de aanvraag voor SDE-subsidie. Ook kan coöperatie WindpowerNijmegen na toekenning van de vergunning concreet, aan de slag met het organiseren van burgerparticipatie in het project. Bestuurslid Jos Hoebink praat je bij over de stand van zaken.

Lees meer

Spannende uren achter de schermen

In augustus heeft WindpowerNijmegen aan alle leden de eerste rendementsuitkering uitbetaald. Hoe ging dit eigenlijk in zijn werk? Erik Kemper, penningmeester van WindpowerNijmegen, vertelt over spannende uren achter de schermen.

Lees meer

Uitkering windaandelen in augustus

Onlangs is het financieel jaarverslag over 2017 definitief vastgesteld. Nu alle rekeningen zijn verwerkt kan Windpark Nijmegen-Betuwe BV dividend uitkeren aan WindpowerNijmegen. De coöperatie betaalt het rendement op de windaandelen in augustus uit.

Lees meer

Praktisch handboek voor energie-initiatieven

WindpowerNijmegen gaat naast grootschalige opwek van duurzame energie, ook projecten op wijk- en buurtniveau ondersteunen. Om initiatieven vooruit te helpen heeft ons oud-bestuurslid Caroline de Greeff het ‘Regionale Handboek voor de opwek van duurzame energie’ mee opgesteld. Wethouder Harriët Tiemens van gemeente Nijmegen nam het eerste exemplaar in ontvangst.

Lees meer
duurzame energie coöperaties handboek

Groen licht voor nieuwe statuten en reglementen

Leden hebben op de Algemene Ledenvergadering van 4 juni ingestemd met aanpassing van de statuten, waarmee de nieuwe strategische koers van verbreding officieel is. Ook is een aantal voorgestelde wijzigingen in het huishoudelijk reglement goedgekeurd.

Lees meer