24-05-2018

Onder ons windpark komt een zonnepark. Schrijf nu in!

Het is zover! Van 10 tot en met 30 juni kunnen inwoners van Nijmegen en omgeving inschrijven voor Zonaandelen van Zonnepark de Grift in Nijmegen-Noord. Het zonnepark is, na Windpark Nijmegen-Betuwe, het tweede grote energieproject van Energiecoöperatie WPN. De coöperatie laat hiermee opnieuw zien dat we als inwoners zelf een belangrijke rol kunnen spelen bij de verduurzaming van onze omgeving.

Eigendom van burgers

Als de leden genoeg geld bij elkaar brengen wordt het nieuwe zonnepark, net als het windpark, via de coöperatie eigendom van burgers. Energiecoöperatie WPN geeft hiervoor Zonaandelen uit van 50 euro per stuk. Iedereen uit Nijmegen en omgeving kan lid worden en meedoen.

Voorzitter Leidy van der Aalst kocht de eerste Zonaandelen voor haar kleinkinderen Thomas, Emma en Lucas. Leidy: ‘We zijn erg trots op deze mijlpaal. We hopen weer op veel enthousiaste bijval. Zo pakken we zelf de regie en gaan voor een duurzame omgeving, voor nu en in de toekomst. Daarom geef ik ‘de zon’ aan mijn kleinkinderen.’

Opbrengsten blijven in de regio

Omdat de coöperatie zelf eigenaar wordt van het zonnepark blijven de opbrengsten van de energieverkoop in de regio. Dat er draagvlak is voor deze aanpak blijkt uit de flinke groei van het ledenaantal in de afgelopen jaren. Met ruim 1800 leden en donateurs is WPN een van de grootste energiecoöperaties van Nederland.

Lokale aannemers

Het nieuwe zonnepark wordt gebouwd onder de windmolens van Windpark Nijmegen-Betuwe. Bijzonder is dat voor de bouw lokale aannemers zijn gecontracteerd. Zonnepark de Grift draagt zo direct bij aan de lokale economie en werkgelegenheid. Het park gaat met ruim 11.000 zonnepanelen energie opwekken voor 1475 huishoudens en is naar verwachting nog dit jaar klaar om in bedrijf te gaan.

Meedoen?

Door Zonaandelen van Zonnepark de Grift aan te schaffen draag je bij aan schone energie, die vlakbij huis is opgewekt. Leden en donateurs van Energiecoöperatie WPN hebben op 10 juni een persoonlijke uitnodiging om in te schrijven in hun mailbox ontvangen. Nog een lid of donateur? Kijk hier voor meer informatie en inschrijven.