24-05-2018

Energielandschap de Grift

Windmolens, een zonnecentrale en warmtepompen samen op één plek. Hoe mooi zou het zijn om rondom de vier molens van Windpark Nijmegen-Betuwe nog meer eigen duurzame energie op te wekken. De beschikbare grond op het windpark kunnen we zo maximaal benutten. Ontwikkelstichting Wiek-II werkt dit idee uit in het plan ‘Energielandschap De Grift’.

Zonnecentrale

De plannen voor een zonnecentrale met 17.000 zonnepanelen zijn in een vergevorderd stadium. Deze centrale komt te staan onder een van de molens, op een stuk grond van 7,5 hectare. De panelen kunnen jaarlijks 4,4 GWh elektriciteit produceren: genoeg om 1.245 huishoudens van duurzame energie te voorzien.

Optimaal gebruik

De door de windmolens en de zonnecentrale opgewekte stroom gaat straks via één kabel naar het elektriciteitsnet. Met het aanleggen van de kabels voor het windpark is hiermee al rekening gehouden. Optimaal gebruik van middelen dus. Zon en wind vullen elkaar straks mooi aan. In de zomer schijnt de zon het vaakst en waait het meestal wat minder. Dan doen de zonnepanelen het meeste werk. In de winter is het andersom en zorgen vooral de windmolens voor de opwekking van duurzame energie.

Opslag van elektriciteit

Met stroom uit wind én zon komt het soms voor dat meer stroom aan het elektriciteitsnet wordt aangeboden dan het net aankan. Dit overschot aan stroom wil je op dat moment het liefst opslaan. Wiek-II verkent de mogelijkheid om dit te doen via nieuwe technieken. Een manier is power2gas: elektriciteit wordt omgezet in gas en vervolgens opgeslagen. Een andere techniek is power2heat: een overschot aan elektriciteit wordt door warmtepompen omgezet in warmte. Hiermee kan bijvoorbeeld het warmtenetwerk in Nijmegen-Noord worden bijverwarmd.

Innovatiebijdrage

In 2019 ontving Energielandschap de Grift een innovatiebijdrage van de Rijksoverheid.