24-05-2018

Windpark zoekt alternatief voor Dak van Jan

Het geplande zonnedak op een stalling in Reeth, vlakbij ons windpark, is voorlopig van de baan. Dit zonneproject van WindpowerNijmegen zou groene stroom gaan leveren voor 130 huishoudens. ‘Het is helaas niet gelukt een vergunning voor de bouw te krijgen’, vertelt windparkdirecteur Pim de Ridder. ‘We zoeken naar een alternatief.’ 

Lees meer >

Eerste rendement aan windaandeelhouders uitgekeerd

Eind augustus vond de eerste rendementsuitkering aan de participanten van Windpark Nijmegen-Betuwe plaats. Het rendement was net boven de 7%, daarmee was de uitkering iets hoger dan verwacht. Erik Kemper, penningmeester van WindpowerNijmegen licht de uitkering toe.

Lees meer >

Denk mee over Zonnepark de Grift

WindpowerNijmegen wil dat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen met Zonnepark de Grift. Leden zijn nauw betrokken bij de voorbereidingen en maken samen een participatieplan. Ineke de Jong, lid van de themagroep participatie en professioneel bij het project betrokken vanuit Wiek-II, doet verslag.

Lees meer >

Windpark Nijmegen-Betuwe

Sinds eind 2016 draaien onze vier molens! Burgers uit de regio Nijmegen zijn -samen- eigenaar van het windpark. Binnen coöperatie WindpowerNijmegen hebben zij meegepraat en meebeslist over het project. Zo dragen burgers zélf bij aan het verduurzamen van onze regio.

Duurzame doelstelling

We verbruiken met zijn allen steeds meer energie. Het grootste deel van deze energie (96%) is niet duurzaam opgewekt. Om dat te veranderen willen het Rijk en de provincie Gelderland energieneutraal worden. Dat betekent evenveel duurzame energie produceren als je gebruikt. De gemeente Nijmegen wil dat in 2045 bereiken. Windpark Nijmegen-Betuwe draagt daar een flink deel aan bij. Onze Lagerwey L100-windmolens produceren genoeg stroom voor 7.100 huishoudens. Het windpark hopen we in een later stadium uit te breiden met nog een vijfde turbine. We kunnen dan duurzame energie leveren voor zo’n 8.900 huishoudens.

Zonnepark de Grift in voorbereiding

Daarnaast werken we aan een zonnepark onder de windmolens, met een capaciteit van 17.000 zonnepanelen. Meer weten? Kijk op www.zonneparkdegrift.nl!