24-05-2018

WindpowerNijmegen zoekt de zon op

Leden van coöperatie WindpowerNijmegen namen 27 oktober jl. een kijkje bij twee Gelderse zonneparken om inspiratie op te doen voor het Zonnepark de Grift. De coöperatie wil dit park met 17.000 zonnepanelen in 2019 bouwen bij Windpark Nijmegen-Betuwe. Net als het windpark komt ook het zonnepark in handen van burgers.

Lees meer >

Bijdrage omgevingsfonds voor zeven buurtprojecten

Het Omgevingsfonds Windpark Nijmegen-Betuwe keert subsidie uit aan zeven projecten in de buurt van ons windpark. In totaal wordt een bedrag van € 23.950 uitbetaald. Het is de eerste keer dat het fonds een uitkering doet.

Lees meer >

Windpark zoekt alternatief voor Dak van Jan

Het geplande zonnedak op een stalling in Reeth, vlakbij ons windpark, is voorlopig van de baan. Dit zonneproject van WindpowerNijmegen zou groene stroom gaan leveren voor 130 huishoudens. ‘Het is helaas niet gelukt een vergunning voor de bouw te krijgen’, vertelt windparkdirecteur Pim de Ridder. ‘We zoeken naar een alternatief.’ 

Lees meer >

Windpark Nijmegen-Betuwe

Sinds eind 2016 draaien onze vier molens! Burgers uit de regio Nijmegen zijn -samen- eigenaar van het windpark. Binnen coöperatie WindpowerNijmegen hebben zij meegepraat en meebeslist over het project. Zo dragen burgers zélf bij aan het verduurzamen van onze regio.

Duurzame doelstelling

We verbruiken met zijn allen steeds meer energie. Het grootste deel van deze energie (96%) is niet duurzaam opgewekt. Om dat te veranderen willen het Rijk en de provincie Gelderland energieneutraal worden. Dat betekent evenveel duurzame energie produceren als je gebruikt. De gemeente Nijmegen wil dat in 2045 bereiken. Windpark Nijmegen-Betuwe draagt daar een flink deel aan bij. Onze Lagerwey L100-windmolens produceren genoeg stroom voor 7.100 huishoudens. Het windpark hopen we in een later stadium uit te breiden met nog een vijfde turbine. We kunnen dan duurzame energie leveren voor zo’n 8.900 huishoudens.

Zonnepark de Grift in voorbereiding

Daarnaast werken we aan een zonnepark onder de windmolens, met een capaciteit van 17.000 zonnepanelen. Meer weten? Kijk op www.zonneparkdegrift.nl!