24-05-2018

Kansen voor cablepooling op De Grift

Wiek-II onderzoekt samen met ingenieursbureau ZOWN de mogelijkheden van cablepooling bij Zonnepark de Grift. Bij deze nieuwe techniek gaat energie, opgewekt uit wind en zon, door één kabel. Zo wordt de infrastructuur op de locatie optimaal benut. Elisabeth Vandeventer, expert lokale energiesystemen bij ZOWN, geeft een toelichting.

Lees meer >

WindpowerNijmegen gaat de wijk in

WindpowerNijmegen wil energie-initiatieven van Nijmeegse buurtbewoners waar mogelijk ondersteunen. Eind oktober bracht de coöperatie een aantal initiatiefnemers bij elkaar. Doel van de bijeenkomst was het uitwisselen van kennis en ervaring. Ineke de Jong, betrokken vanuit mede-organisator Burgers Geven Energie, doet verslag.

Lees meer >

Windpark Nijmegen-Betuwe ondersteunt buren

Zeven buurtprojecten krijgen subsidie van het omgevingsfonds van Windpark Nijmegen-Betuwe. Het fonds keerde dit najaar voor het eerst uit. Een bedrag van 24.000 euro was te verdelen onder de vier buren van het windpark. Fondsvoorzitter Odilia Kortsmit licht toe

Lees meer >

Windpark Nijmegen-Betuwe

Sinds eind 2016 draaien onze vier molens! Burgers uit de regio Nijmegen zijn -samen- eigenaar van het windpark. Binnen coöperatie WindpowerNijmegen hebben zij meegepraat en meebeslist over het project. Zo dragen burgers zélf bij aan het verduurzamen van onze regio.

Duurzame doelstelling

We verbruiken met zijn allen steeds meer energie. Het grootste deel van deze energie (96%) is niet duurzaam opgewekt. Om dat te veranderen willen het Rijk en de provincie Gelderland energieneutraal worden. Dat betekent evenveel duurzame energie produceren als je gebruikt. De gemeente Nijmegen wil dat in 2045 bereiken. Windpark Nijmegen-Betuwe draagt daar een flink deel aan bij. Onze Lagerwey L100-windmolens produceren genoeg stroom voor 7.100 huishoudens. Het windpark hopen we in een later stadium uit te breiden met nog een vijfde turbine. We kunnen dan duurzame energie leveren voor zo’n 8.900 huishoudens.

Zonnepark de Grift in voorbereiding

Daarnaast werken we aan een zonnepark onder de windmolens, met een capaciteit van 17.000 zonnepanelen. Meer weten? Kijk op www.zonneparkdegrift.nl!