24-05-2018

Uitkering windaandelen in augustus

Onlangs is het financieel jaarverslag over 2017 definitief vastgesteld. Nu alle rekeningen zijn verwerkt kan Windpark Nijmegen-Betuwe BV dividend uitkeren aan WindpowerNijmegen. De coöperatie betaalt het rendement op de windaandelen in augustus uit.

Lees meer >
duurzame energie coöperaties handboek

Praktisch handboek voor energie-initiatieven

WindpowerNijmegen gaat naast grootschalige opwek van duurzame energie, ook projecten op wijk- en buurtniveau ondersteunen. Om initiatieven vooruit te helpen heeft ons oud-bestuurslid Caroline de Greeff het ‘Regionale Handboek voor de opwek van duurzame energie’ mee opgesteld. Wethouder Harriët Tiemens van gemeente Nijmegen nam het eerste exemplaar in ontvangst.

Lees meer >

Groen licht voor nieuwe statuten en reglementen

Leden hebben op de Algemene Ledenvergadering van 4 juni ingestemd met aanpassing van de statuten, waarmee de nieuwe strategische koers van verbreding officieel is. Ook is een aantal voorgestelde wijzigingen in het huishoudelijk reglement goedgekeurd.

Lees meer >

Windpark Nijmegen-Betuwe

Sinds eind 2016 draaien onze vier molens! Burgers uit de regio Nijmegen zijn -samen- eigenaar van het windpark. Binnen coöperatie WindpowerNijmegen hebben zij meegepraat en meebeslist over het project. Zo dragen burgers zélf bij aan het verduurzamen van onze regio.

Duurzame doelstelling

We verbruiken met zijn allen steeds meer energie. Het grootste deel van deze energie (96%) is niet duurzaam opgewekt. Om dat te veranderen willen het Rijk en de provincie Gelderland energieneutraal worden. Dat betekent evenveel duurzame energie produceren als je gebruikt. De gemeente Nijmegen wil dat in 2045 bereiken. Windpark Nijmegen-Betuwe draagt daar een flink deel aan bij. Onze Lagerwey L100-windmolens produceren genoeg stroom voor 7.100 huishoudens. Het windpark hopen we in een later stadium uit te breiden met nog een vijfde turbine. We kunnen dan duurzame energie leveren voor zo’n 8.900 huishoudens.

Zonnepark de Grift in voorbereiding

Daarnaast werken we aan een zonnepark onder de windmolens, met een capaciteit van 17.000 zonnepanelen. Meer weten? Kijk op www.zonneparkdegrift.nl!