24-05-2018

Onder ons windpark komt een zonnepark. Schrijf nu in!

Het is zover! Van 10 tot en met 30 juni kunnen inwoners van Nijmegen en omgeving inschrijven voor Zonaandelen van Zonnepark de Grift in Nijmegen-Noord. Door Zonaandelen aan te schaffen draag je, net als bij het windpark, bij aan schone energie, die vlakbij huis is opgewekt.

Lees meer >

Jos Hoebink nieuwe directeur Windpark Nijmegen-Betuwe

Per 1 januari 2021 neemt Jos Hoebink het stokje over van Pim de Ridder als directeur van Windpark Nijmegen-Betuwe. Bekijk het video interview met Jos.

Lees meer >

Aanvraagronde Omgevingsfonds tot 31 december

De tweejaarlijkse aanvraagronde voor subsidies uit het omgevingsfonds van ons windpark is gestart. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2020.

Lees meer >

Windpark Nijmegen-Betuwe

Sinds eind 2016 draaien onze vier molens! Burgers uit de regio Nijmegen zijn -samen- eigenaar van het windpark. Binnen Energiecoöperatie WPN hebben zij meegepraat en meebeslist over het project. Zo dragen burgers zélf bij aan het verduurzamen van onze regio.

Duurzame doelstelling

We verbruiken met zijn allen steeds meer energie. Het grootste deel van deze energie (96%) is niet duurzaam opgewekt. Om dat te veranderen willen het Rijk en de provincie Gelderland energieneutraal worden. Dat betekent evenveel duurzame energie produceren als je gebruikt. De gemeente Nijmegen wil dat in 2045 bereiken. Windpark Nijmegen-Betuwe draagt daar een flink deel aan bij. Onze Lagerwey L100-windmolens produceren genoeg stroom voor 7.100 huishoudens. Het windpark hopen we in een later stadium uit te breiden met nog een vijfde turbine. We kunnen dan duurzame energie leveren voor zo’n 8.900 huishoudens.

Zonnepark de Grift in voorbereiding

Daarnaast werken we aan een zonnepark onder de windmolens, met een capaciteit van 17.000 zonnepanelen. Meer weten? Kijk op www.zonneparkdegrift.nl!