24-05-2018

Leden in beeld: Luutje Niemantsverdriet

WindpowerNijmegen telt ruim 1.300 leden en donateurs. Wie zijn ze? Wat beweegt ze? Dit keer is het woord aan Luutje Niemantsverdriet.

Lees meer >

Windapp onder de loep

Windpark Nijmegen-Betuwe heeft al enige tijd een eigen windapp. Liefhebbers kunnen de prestaties van onze molens hierop live volgen. Ook is te zien of de windopbrengst én het rendement volgens verwachting zijn. Maar waarom blijven de resultaten op de app zo vaak achter bij de prognose? Aan windparkdirecteur Pim de Ridder de vraag hoe dit zit.

Lees meer >

Doe mee met Burgers Geven Energie

Het platform Burgers Geven Energie, een initiatief van Stichting Wiek-II, vindt dat burgers een belangrijke rol moeten spelen in de regionale energietransitie. Burgers Geven Energie wil inwoners zeggenschap geven in duurzame energieprojecten. Zo blijven we in de toekomst de baas over onze energie. 

Lees meer >

Windpark Nijmegen-Betuwe

Sinds eind 2016 draaien onze vier molens! Burgers uit de regio Nijmegen zijn -samen- eigenaar van het windpark. Binnen coöperatie WindpowerNijmegen hebben zij meegepraat en meebeslist over het project. Zo dragen burgers zélf bij aan het verduurzamen van onze regio.

Duurzame doelstelling

We verbruiken met zijn allen steeds meer energie. Het grootste deel van deze energie (96%) is niet duurzaam opgewekt. Om dat te veranderen willen het Rijk en de provincie Gelderland energieneutraal worden. Dat betekent evenveel duurzame energie produceren als je gebruikt. De gemeente Nijmegen wil dat in 2045 bereiken. Windpark Nijmegen-Betuwe draagt daar een flink deel aan bij. Onze Lagerwey L100-windmolens produceren genoeg stroom voor 7.100 huishoudens. Het windpark hopen we in een later stadium uit te breiden met nog een vijfde turbine. We kunnen dan duurzame energie leveren voor zo’n 8.900 huishoudens.

Zonnepark de Grift in voorbereiding

Daarnaast werken we aan een zonnepark onder de windmolens, met een capaciteit van 17.000 zonnepanelen. Meer weten? Kijk op www.zonneparkdegrift.nl!