24-05-2018

Ons windpark moét je gezien hebben

Zelf wisten we het al, maar het staat nu ook zwart op wit: Windpark Nijmegen-Betuwe moét je gezien hebben. Ons windpark is opgenomen in een in april verschenen boek met 111 bijzondere plekken in Nijmegen, die je niet mag missen.

Lees meer >

Volle bak bij infocafé

Volle bak bij het informatiecafé over Zonnepark de Grift op 18 april. Zo’n 100 belangstellenden lieten zich in de Thiemeloods informeren over de laatste ontwikkelingen rondom dit nieuwe project van coöperatie WindpowerNijmegen.

Lees meer >

Vergunning voor Zonnepark de Grift

Goed nieuws voor coöperatie WindpowerNijmegen. Gemeente Nijmegen maakte 2 april bekend ons een definitieve vergunning voor Zonnepark de Grift te verlenen. We kunnen verder met de voorbereidingen!

Lees meer >

Windpark Nijmegen-Betuwe

Sinds eind 2016 draaien onze vier molens! Burgers uit de regio Nijmegen zijn -samen- eigenaar van het windpark. Binnen coöperatie WindpowerNijmegen hebben zij meegepraat en meebeslist over het project. Zo dragen burgers zélf bij aan het verduurzamen van onze regio.

Duurzame doelstelling

We verbruiken met zijn allen steeds meer energie. Het grootste deel van deze energie (96%) is niet duurzaam opgewekt. Om dat te veranderen willen het Rijk en de provincie Gelderland energieneutraal worden. Dat betekent evenveel duurzame energie produceren als je gebruikt. De gemeente Nijmegen wil dat in 2045 bereiken. Windpark Nijmegen-Betuwe draagt daar een flink deel aan bij. Onze Lagerwey L100-windmolens produceren genoeg stroom voor 7.100 huishoudens. Het windpark hopen we in een later stadium uit te breiden met nog een vijfde turbine. We kunnen dan duurzame energie leveren voor zo’n 8.900 huishoudens.

Zonnepark de Grift in voorbereiding

Daarnaast werken we aan een zonnepark onder de windmolens, met een capaciteit van 17.000 zonnepanelen. Meer weten? Kijk op www.zonneparkdegrift.nl!