24-05-2018

18 nov. info-avond Omgevingsfonds

De tweejaarlijkse aanvraagronde voor subsidies uit het omgevingsfonds van ons windpark is gestart. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2020.

Lees meer >
Energiecoöperatie WPN logo

Nieuwe naam, nieuw jasje

Onze coöperatie heeft een nieuwe naam, bijpassend logo en per 11 mei een geheel nieuwe website.

Lees meer >

Wat is er aan de hand met de energieprijzen?

Sinds onze molens draaien waaide het nog nooit zo hard als de afgelopen maanden. Eindelijk. Toch zijn de vooruitzichten niet alleen maar rooskleurig. De energieprijzen zijn al een tijd extreem laag. Dit raakt ons windpark. Toch is het opwekken van duurzame energie nog altijd waardevol. Met onze coöperatie helpen we onze stad verduurzamen. Hier gaan we mee verder. En hopelijk trekt de marktprijs snel weer aan. 

Lees meer >

Windpark Nijmegen-Betuwe

Sinds eind 2016 draaien onze vier molens! Burgers uit de regio Nijmegen zijn -samen- eigenaar van het windpark. Binnen Energiecoöperatie WPN hebben zij meegepraat en meebeslist over het project. Zo dragen burgers zélf bij aan het verduurzamen van onze regio.

Duurzame doelstelling

We verbruiken met zijn allen steeds meer energie. Het grootste deel van deze energie (96%) is niet duurzaam opgewekt. Om dat te veranderen willen het Rijk en de provincie Gelderland energieneutraal worden. Dat betekent evenveel duurzame energie produceren als je gebruikt. De gemeente Nijmegen wil dat in 2045 bereiken. Windpark Nijmegen-Betuwe draagt daar een flink deel aan bij. Onze Lagerwey L100-windmolens produceren genoeg stroom voor 7.100 huishoudens. Het windpark hopen we in een later stadium uit te breiden met nog een vijfde turbine. We kunnen dan duurzame energie leveren voor zo’n 8.900 huishoudens.

Zonnepark de Grift in voorbereiding

Daarnaast werken we aan een zonnepark onder de windmolens, met een capaciteit van 17.000 zonnepanelen. Meer weten? Kijk op www.zonneparkdegrift.nl!