24-05-2018

Innovatiebijdrage voor energielandschap De Grift

Het Rijk gaat bijdragen aan de ontwikkeling van Energielandschap de Grift in Nijmegen-Noord. Regionale partijen werken hier samen aan een innovatief duurzaam energielandschap, met windmolens, zonnepanelen en opslag van energie. Een primeur voor de regio, met ons windpark in een hoofdrol.

Lees meer >

Afscheid bestuurslid Bart de Bruin

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 13 juni neemt WindpowerNijmegen afscheid van bestuurslid Bart de Bruin. Bart zette zich na de realisatie van Windpark Nijmegen-Betuwe in voor de verdere ontwikkeling van de coöperatie. Met plezier kijkt hij terug.

Lees meer >

Opbrengsten windpark 2018

Vorig jaar was opnieuw een matig windjaar. Ondanks dat hebben onze molens in 2018 toch een mooie productie gehaald. De totale opbrengst was met 21.562 MWh net iets hoger dan in 2017. In september ontvangen windaandeelhouders hun tweede rendementsuitkering.

Lees meer >

Windpark Nijmegen-Betuwe

Sinds eind 2016 draaien onze vier molens! Burgers uit de regio Nijmegen zijn -samen- eigenaar van het windpark. Binnen coöperatie WindpowerNijmegen hebben zij meegepraat en meebeslist over het project. Zo dragen burgers zélf bij aan het verduurzamen van onze regio.

Duurzame doelstelling

We verbruiken met zijn allen steeds meer energie. Het grootste deel van deze energie (96%) is niet duurzaam opgewekt. Om dat te veranderen willen het Rijk en de provincie Gelderland energieneutraal worden. Dat betekent evenveel duurzame energie produceren als je gebruikt. De gemeente Nijmegen wil dat in 2045 bereiken. Windpark Nijmegen-Betuwe draagt daar een flink deel aan bij. Onze Lagerwey L100-windmolens produceren genoeg stroom voor 7.100 huishoudens. Het windpark hopen we in een later stadium uit te breiden met nog een vijfde turbine. We kunnen dan duurzame energie leveren voor zo’n 8.900 huishoudens.

Zonnepark de Grift in voorbereiding

Daarnaast werken we aan een zonnepark onder de windmolens, met een capaciteit van 17.000 zonnepanelen. Meer weten? Kijk op www.zonneparkdegrift.nl!