24-05-2018

Nieuwe subsidieronde omgevingsfonds

16 september 2022

Omdat de impact van moderne windmolens op de omgeving groot is, heeft windpark Nijmegen-Betuwe een omgevingsfonds ingesteld. Om de twee jaar wordt het twee maanden opengesteld voor subsidie-aanvragen door organisaties en bewonersgroepen in Nijmegen-noord, Oosterhout, Reeth en Ressen. Sinds de start van het windpark is o.a. geld uitgekeerd voor informatieborden in Ressen en Reeth, de programmering van theater de Klif, de Kidsweek van Move, scouting Lent, verduurzaming van de Warmoes en groenprojecten in Oosterhout, Zuiderveld en Grote Boel.

Eind 2024 is er weer een nieuwe subsidieronde. Om meer ruimte te bieden voor overleg, is nu al een voor-aanmelding mogelijk van projecten en initiatieven. Op de webpagina’s van het omgevingsfonds kun je vinden aan welke voorwaarden een subsidie-aanvraag moet voldoen. Je kunt je aanvraag – eventueel met bijlage – indienen per e-mail: omgevingsfonds@windparknijmegenbetuwe.nl.

Dinsdagavond 14 mei 2024 om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) is er een informatie-avond in ons bezoekerscentrum ‘de Mussenhut’. Je kunt er je vragen stellen of je projectaanvraag voorleggen. Voor-aanmeldingen voor subsidie-aanvragen kunnen dan nog tot 3 juni ingediend worden, zodat het fondsbestuur genoeg tijd heeft om feedback te geven. Ne de zomer start dan de formele aanvraagperiode voor subsidies.

De formele aanvraagronde wordt na de zomervakantie open gesteld en loopt tot 1 november. Beter wacht je niet tot het laatst met indienen van je aanvraag. Het bestuur van het omgevingsfonds kan dan, indien nodig, nog suggesties geven om de aanvraag te verbeteren of vragen stellen ter verduidelijking. Na 1 november zal het bestuur van het omgevingsfonds de aanvragen beoordelen. Uiterlijk in januari 2025 krijgen alle aanvragers bericht over al dan niet toekenning.