24-05-2018

Omgevingsfonds

Het omgevingsfonds van Windpark Nijmegen-Betuwe is opgericht om een positieve bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in de omgeving van het Windpark Nijmegen-Betuwe. Dit zijn de vier woongebieden rondom het windpark: het buurtschap Reeth, het dorp Oosterhout, de wijk Nijmegen-Oosterhout en Ressen. Voor de duidelijkheid: hieronder vallen ook de Grift, Zuiderveld en de Grote Boel.

Wat?

Het omgevingsfonds verstrekt subsidies voor projecten en initiatieven op het gebied van duurzaamheid, energiebesparing en duurzame energie, leefbaarheid en sociale samenhang. Dit moeten projecten zijn voor en door inwoners uit tenminste één van de vier woongebieden, het hoeft er niet persé toe beperkt te blijven. Projecten dienen het persoonlijk belang van betrokkenen te overstijgen. Het streven is om op de lange termijn elk woongebied gelijk te bedelen.

Voor elke megawatt opgewekte windenergie ontvangt het omgevingsfonds één euro. Afhankelijk van de wind levert dat per jaar ongeveer € 22.000 op. Elke twee jaar is er een subsidieronde. Als richtbedrag voor subsidies kun je denken aan tussen de 500 en 10.000 euro.

Eerdere subsidies

De eerste aanvraagronde was in het najaar van 2018. Het bestuur van het fonds kende subsidie toe aan 7 projecten. In Nijmegen-Oosterhout heeft het fonds bijgedragen aan de Kidsweek van Move, aan het Wijkfeest en aan de theaterprogrammering van De Klif. In Oosterhout is de tuin voor de Leonarduskerk voorzien van nieuwe planten, omdat de buxusmot daar haar verwoestende sporen had achtergelaten. Reeth kreeg geld voor mooi ontworpen naamborden en een startbijdrage in de kosten voor de aanleg van glasvezel. Een project bij het voormalig kasteelterrein in Ressen kon niet doorgaan, een alternatief plan komt mogelijk alsnog in aanmerking voor een subsidie.

Vraag nú subsidie aan

De aanvraagperiode voor de tweede subsidieronde (najaar 2020) is geopend tot en met 31 december 2020. Alle relevante informatie vind je hier:

Kijk hier voor de Spelregels
Maak kennis met het Omgevingsfondsbestuur
Beleidsplan stichting Omgevingsfonds Windpark Nijmegen-Betuwe
Privacyverklaring Omgevingsfonds 2018

Heb je na het bekijken van deze informatie nog vragen, neem dan contact op met de secretaris van het fonds: omgevingsfonds@windparknijmegenbetuwe.nl of 06 48820433 (Alex de Meijer).