24-05-2018

Omgevingsfonds

Welkom op de pagina van het Omgevingsfonds Windpark Nijmegen-Betuwe. Hier lees je wat het omgevingsfonds is, voor wie het fonds bedoeld is en hoe je een subsidie kunt aanvragen.

Voor wie?

Het omgevingsfonds is opgericht om een positieve bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in de omgeving van het Windpark Nijmegen-Betuwe. Dit zijn de vier woongebieden rondom het windpark: het buurtschap Reeth (Overbetuwe), het dorp Oosterhout (Overbetuwe), de wijk Nijmegen-Oosterhout (Nijmegen) en het grondgebied Ressen (Lingewaard en Nijmegen).

Wat?

Het omgevingsfonds verstrekt subsidies voor projecten en initiatieven op het gebied van duurzaamheid, energiebesparing en duurzame energie, leefbaarheid en sociale samenhang. Dit kunnen projecten zijn voor inwoners uit meer dan één van de vier kernen, maar projecten specifiek voor één kern kunnen ook gesubsidieerd worden. Projecten dienen het persoonlijk belang van betrokkenen te overstijgen. Het streven is om op de lange termijn elke woonkern gelijk te bedelen.

Voor elke megawatt opgewekte windenergie ontvangt het Omgevingsfonds één euro. Afhankelijk van de wind levert dat per jaar ongeveer € 24.000 op. Elke twee jaar is er een subsidieronde.

Meer informatie

Kijk hier voor de Spelregels en het aanvraagformulier.
Maak kennis met het Omgevingsfondsbestuur
Beleidsplan stichting Omgevingsfonds Windpark Nijmegen

Heb je na het bekijken van deze informatie nog vragen, neem dan contact op via omgevingsfonds@windparknijmegenbetuwe.nl.

Aanvraag indienen

Aanvragen voor de eerstvolgende subsidieronde kunnen ingediend worden van 15
september t/m 15 oktober 2018.
Kijk hier voor de Spelregels en het aanvraagformulier.