24-05-2018

Omgevingsfonds

Het omgevingsfonds van Windpark Nijmegen-Betuwe is opgericht om een positieve bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in de omgeving van het Windpark Nijmegen-Betuwe. Dit zijn de vier woongebieden rondom het windpark: het buurtschap Reeth, het dorp Oosterhout, de wijk Nijmegen-Oosterhout en Ressen. Voor de duidelijkheid: hieronder vallen ook de Grift, Zuiderveld en de Grote Boel.

Wat?

Het omgevingsfonds verstrekt subsidies voor projecten en initiatieven op het gebied van duurzaamheid, energiebesparing en duurzame energie, leefbaarheid en sociale samenhang. Dit moeten projecten zijn voor en door inwoners uit tenminste één van de vier woongebieden, het hoeft er niet persé toe beperkt te blijven. Projecten dienen het persoonlijk belang van betrokkenen te overstijgen. Het streven is om op de lange termijn elk woongebied gelijk te bedelen.

Voor elke megawatt opgewekte windenergie ontvangt het omgevingsfonds één euro. Afhankelijk van de wind levert dat per jaar ongeveer € 22.000 op. Elke twee jaar is er een subsidieronde. Als richtbedrag voor subsidies kun je denken aan tussen de 500 en 8.000 euro.

Toegekende subsidies

In de éérste aanvraagronde (najaar 2018) kende het bestuur van het fonds voor 24.000 euro subsidie toe aan 7 projecten, inmiddels zijn die allemaal uitgevoerd. In Nijmegen-Oosterhout heeft het fonds bijgedragen aan de Kidsweek van Move@Noord, aan het Wijkfeest en aan de theaterprogrammering van wijkgebouw De Klif. In Oosterhout is de tuin voor de Leonarduskerk voorzien van nieuwe planten, omdat de buxusmot daar haar verwoestende sporen had achtergelaten. Reeth kreeg geld voor mooi ontworpen naamborden en een startbijdrage in de kosten voor de aanleg van glasvezel. Ressen kon met een subsidie een evenementenaansluiting realiseren bij het voormalig kasteelterrein in Ressen.

In de tweede aanvraagronde (najaar 2020) werd 42.000 euro subsidie toegekend aan negen aanvragers. Scouting Lent kreeg een bijdrage voor de aanschaf van materialen. De Klif kreeg opnieuw een bijdrage voor het theaterprogramma, dat geheel op vrijwilligers draait. Het Ommetje Ressen kreeg twee extra informatiepanelen vergoed en historische tuin de Warmoes kon nieuwe energiezuinige led-lampen en zonnepanelen aanschaffen. Dorpsgeluiden uit Oosterhout en Slijk-Ewijk vernieuwde met onze bijdrage het dorpsblad en de website. Tenslotte kregen maar liefst vier groene bewonersinitiatieven een subsidie. De herinrichting van park De Brink (Grote Boel) en het groendak op de schuur voor de gemeenschappelijke tuin in Ecodorp Zuiderveld zijn gerealiseerd. De adoptie van de Kersengaard door Stichting Co-bomen en vergroening van het plein voor De Klif (Nijmegen-Oosterhout) zijn qua uitvoering flink vertraagd.

In de derde aanvraagronde (najaar van 2022) is in totaal 47.000 euro toegezegd aan tien projecten: de NijmegenNoord Run 2023, Repaircafé Nijmegen-Noord/Lent, uitbouw Ommetje Ressen, een AED voor buurtschap Reeth, Fijnstofmeetnet Lent/Nijmegen-Noord, ecologische moestuin ‘de Pompoen’, Dorpshuis de Schakel, waterspeelplekken voor buurtspeeltuin Oosterhout en speelveld Zuiderveld, en tenslotte een samenkomstruimte bij het coöperatieve zonneveld van buurtschap Reeth.

Aanvraagronde 2024

De nieuwe aanvraagronde is geopend. Projecten en initiatieven kunnen worden ingediend tot uiterlijk 31 oktober. Kijk goed naar de voorwaarden op de website. Je kunt een aanvraag – evt. met bijlage – indienen via het formulier en/of per e-mail: omgevingsfonds@windparknijmegenbetuwe.nl.

Het is verstandig niet te lang te wachten met het indienen van je aanvraag. Het bestuur van het omgevingsfonds kan, indien nodig, om nadere toelichting, aanvulling of wijziging vragen. Er is daar dan voldoende tijd voor, waarmee je meer kans maakt op toekenning van een subsidie.

Na 31 oktober beoordeelt het bestuur de aanvragen. Afhankelijk van het aantal aanvragen wordt binnen een tot twee maanden een besluit genomen over de toekenning van subsidies.

Alle relevante informatie over het omgevingsfonds vind je hier:

Kijk hier voor de Spelregels
Checklist beoordelingscriteria OWNB_A3
Maak kennis met het Omgevingsfondsbestuur
Beleidsplan stichting Omgevingsfonds Windpark Nijmegen-Betuwe
Privacyverklaring Omgevingsfonds 2018
Standaardformulier_anbi_Omgevingsfonds

Heb je na het bekijken van deze informatie nog vragen, neem dan contact op met de secretaris van het fonds: omgevingsfonds@windparknijmegenbetuwe.nl of 06 48820433 (Alex de Meijer).