24-05-2018

Organisatie Omgevingsfonds

Organisatie

Het Omgevingsfonds Windpark Nijmegen-Betuwe heeft een bestuur dat uit vijf personen bestaat. Vier bestuursleden vertegenwoordigen elk één van de vier woongebieden: het buurtschap Reeth (Overbetuwe), het dorp Oosterhout (Overbetuwe), de wijk Nijmegen-Oosterhout (Nijmegen) en het grondgebied Ressen (Lingewaard en Nijmegen).

Alle bestuursleden kennen de gebieden en staan open voor de wensen en ideeën van de inwoners. Bij vragen of het bespreken van wensen en ideeën kun je met hen contact opnemen of stuur je een mail aan omgevingsfonds@windparknijmegenbetuwe.nl. Inwoners met dezelfde ideeën worden met elkaar in contact gebracht.

Vermogen

De stichting Omgevingsfonds Windpark Nijmegen-Betuwe ontvangt haar vermogen van Windpark Nijmegen-Betuwe B.V. Het bestuur van de stichting Omgevingsfonds beslist autonoom over subsidieaanvragen en legt jaarlijks verantwoording af aan de B.V.

Bestuursleden

Het bestuur van de stichting Omgevingsfonds bestaat momenteel uit de volgende personen:
– Odilia Kortsmit: voorzitter en vertegenwoordiger van Nijmegen-Oosterhout
– Alex de Meijer: secretaris
– Ben Wouters: penningmeester en vertegenwoordiger van Reeth
– Nicole Daudey: algemeen bestuurslid en vertegenwoordiger van Oosterhout
– Ingrid van Thiel-Sluiter: algemeen bestuurslid en vertegenwoordiger van Ressen

De statuten van de stichting vind je hier.

Het bestuur, vlnr: Nicole Daudey, Ingrid van Thiel-Sluiter, Alex de Meijer (secretaris), Odilia Kortsmit (voorzitter) en Ben Wouters (penningmeester).
Foto: Wytske Photography