24-05-2018
Alle vragen

Hoe zijn zeggenschap en besluitvorming in de coöperatie geregeld?

Het lidmaatschap van de coöperatie is gekoppeld aan het bezit van tenminste één windaandeel. Elk lid heeft 1 stem, ongeacht het aantal windaandelen. Zowel het bestuur als de leden kunnen voorstellen doen aan de algemene vergadering van de coöperatie. Het bestuur legt verantwoording af aan de algemene vergadering. Zie voor meer informatie over besluitvorming de oprichtingsakte van Energiecoöperatie WPN, op deze pagina.