24-05-2018
Alle vragen

Wat gaat het Duurzame Energiefonds doen?

Wanneer het goed gaat met Windpark Nijmegen-Betuwe, wordt een deel van het rendement afgedragen aan het Duurzame Energiefonds Nijmegen. Energiecoöperatie WPN beheert dit fonds. Het doel van het fonds is het aanjagen van duurzame energie- en energiebesparingsprojecten in Nijmegen en omgeving. Dit doen we door het beschikbaar stellen van (ontwikkelings)kapitaal vanuit het fonds om daarmee een bijdrage te leveren aan de lokale energietransitie. Zo benutten we een deel van de inkomsten van het windpark ook voor investeringen ten bate van groei van duurzaamheid in onze regio. De rendementen op het beschikbaar gestelde ontwikkelingskapitaal vloeien terug in dit fonds c.q. de coöperatie. Leden krijgen zeggenschap over de bestedingen vanuit het Duurzame Energiefonds. De precieze voorwaarden voor het Duurzame Energiefonds worden nader uitgewerkt en vastgesteld op een algemene ledenvergadering van de coöperatie.