24-05-2018
Alle vragen

Wat is de waarde van een Nijmeegs Windaandeel?

Waarde bij uitgifte

Bij uitgifte in 2015 kostten de Nijmeegse Windaandelen € 250 per stuk.

Administratieve boekwaarde

Elk jaar stelt coöperatie WindpowerNijmegen de waarde van een Windaandeel vast, ten bate van de inkomstenbelasting van de leden. Alle leden ontvangen jaarlijks voor 1 maart per e-mail een waardestaat met daarin de waarde van hun Nijmeegse Windaandelen voor de aangifte inkomstenbelasting.

Deze waarde is een administratieve boekwaarde van de Windaandelen, die afhankelijk is van de waarde van Windpark Nijmegen‐Betuwe BV en de gemaakte kosten van de coöperatie. De boekwaarde daalt ieder jaar in verband met afschrijvingen binnen Windpark Nijmegen-Betuwe BV tot een waarde van iets meer dan nul na het verstrijken van de technische levensduur van de molens na 20 jaar (in 2036). Gedurende het jaar loopt de waarde op met de behaalde winst uit de productie van windenergie. Op het moment dat de winst wordt uitgekeerd (rond de zomer een jaar later) daalt de waarde met het uitgekeerde bedrag.

Op 1 januari 2016 waren de Nijmeegse Windaandelen € 248,47 per stuk waard, op 1 januari 2017 € 199,69 en op 1 januari 2018 € 266,90. De boekwaarde van de windaandelen is op 1 januari 2018 hoger dan op 1 januari 2017, omdat Windpark Nijmegen-Betuwe BV in 2017 winst heeft gemaakt maar er in dat jaar nog geen uitkering heeft plaatsgevonden. Vanaf 2018 wordt wel jaarlijks winst uitgekeerd. De verwachting is daarom dat de boekwaarde van de windaandelen vanaf nu zal gaan dalen.

Marktwaarde

De boekwaarde is niet hetzelfde als de marktwaarde van de Windaandelen, de waarde bij verkoop of overname van Windaandelen. De marktwaarde wordt bepaald door vraag en aanbod en kun je inschatten op basis van de nog te verwachte kasstromen uit Windpark Nijmegen-Betuwe (voor meer informatie zie Informatiebrochure Windpark Nijmegen-Betuwe). WindpowerNijmegen doet geen uitspraken over de marktwaarde van de Windaandelen.