24-05-2018
Alle vragen

Wat is de waarde van een Nijmeegs Windaandeel?

Waarde bij uitgifte

Bij uitgifte in 2015 kostten de Nijmeegse Windaandelen € 250 per stuk.

Administratieve boekwaarde

Elk jaar stelt Energiecoöperatie WPN (statutair coöperatie WindpowerNijmegen U.A.) de waarde van een Windaandeel vast, ten bate van de inkomstenbelasting van de leden. Alle leden ontvangen jaarlijks voor 1 maart per e-mail een waardestaat met daarin de waarde van hun Nijmeegse Windaandelen voor de aangifte inkomstenbelasting.

Deze waarde is een administratieve boekwaarde van de Windaandelen, die afhankelijk is van de waarde van Windpark Nijmegen‐Betuwe BV. Gedurende het jaar loopt de waarde op met de behaalde winst uit de productie van windenergie. Op het moment dat de winst wordt uitgekeerd aan de coöperatie (rond de zomer een jaar later) daalt de waarde met het uitgekeerde bedrag. Als de uitkering in een jaar hoger is dan het behaalde resultaat dat jaar, daalt de waarde. En andersom geldt ook: als de uitkering in een jaar lager is dan het behaalde resultaat dat jaar, stijgt de waarde. Uiteindelijk zal de waarde van het Windpark en dus van de Windaandelen, gedurende de technische levensduur van de molens na 20 jaar naar nul dalen (in 2036). Dit omdat de molens in 20 jaar worden afgeschreven en we deze afschrijving niet “sparen” voor nieuwe molens over 20 jaar. Alle opbrengsten worden uitgekeerd.

Tabel: Overzicht waarde Nijmeegse windaandelen

Marktwaarde

De boekwaarde is niet hetzelfde als de marktwaarde van de Windaandelen, de waarde bij verkoop of overname van Windaandelen. De marktwaarde wordt bepaald door vraag en aanbod en kun je inschatten op basis van de nog te verwachte kasstromen uit Windpark Nijmegen-Betuwe (voor meer informatie zie Informatiebrochure Windpark Nijmegen-Betuwe). Energiecoöperatie WPN doet geen uitspraken over de marktwaarde van de Windaandelen.