24-05-2018
Alle vragen

Hoe wordt het rendement op Nijmeegse windaandelen berekend?

Leden van Energiecoöperatie WPN hebben samen geïnvesteerd in Windpark Nijmegen-Betuwe. De coöperatie heeft in de Algemene Ledenvergadering van februari 2015 besloten windaandelen uit te geven om aan het benodigd eigen vermogen te komen. Met de aanschaf van een windaandeel investeer je door een stukje windpark te kopen. Het gaat daarbij om een aankoop en niet om het uitlenen van geld. Je inleg krijg je daarom niet terug. Ook is er geen vaste rentevergoeding. Wel keert de coöperatie rendement uit op de windaandelen.

Deelnemers hebben in 2015 in één of meerdere windaandelen (€250 per windaandeel) geïnvesteerd. In 2016 is het windpark gebouwd. Vanaf 2017 keert WindpowerNijmegen gedurende twintig jaar in de meeste jaren rendement uit op de windaandelen.
Op basis van de verwachte kasstromen van 2017 tot en met 2037 is het intern rendement (IRR) berekend.
In economisch jargon: het intern project rendement (IRR) is de disconteringsvoet waarbij de som van de contante waarden van de toekomstige opbrengsten gelijk is aan de contante waarde van de toekomstige kosten.

Het IRR wordt berekend met een vaste formule. Deze is als volgt:
0 = P0 + P1/(1+IRR) + P2/(1+IRR)2 + P3/(1+IRR)3 + . . . +Pn/(1+IRR)n

Het IRR houdt geen rekening met inflatie of rentestanden op de spaarrekening .
De dividendstromen per windaandeel zijn voor het project bepaald aan de hand van een uitgebreid financieel model. Hierin zijn alle operationele kosten, financieringslasten en belasting meegenomen. De onbekende factor in het voorspellen van het jaarlijks dividend is het windaanbod. Dit varieert per jaar, maar over de gehele periode kunnen we wel een gemiddelde bepalen. Wat we op basis hiervan verwachten is het P50-scenario. Wat we zien als een kans van meer dan 90% dat dit gehaald wordt is berekend in het P90-scenario. Er zijn dus twee scenario’s waarvoor het rendement is bepaald.
Als het windpark in enig jaar voldoende opbrengt wordt er aan deelnemers in dat jaar 7% van de inleg uitgekeerd. Dit is €17,50 per windaandeel. Dit betreft dus geen (vaste) rente.

Op de eerste jaren na, is er naar verwachting meer dividend beschikbaar dan deze €17,50 per windaandeel. Indien dit het geval is wordt de helft daarvan aan de deelnemers uitgekeerd (dit noemen we de windbonus) De andere helft is bestemd voor het Fonds Duurzame Energie Nijmegen.
De jaarlijkse uitkeringen in de twee scenario’s (P50 en P90):

rendementberekening

Het berekende IRR met inleg €250 in het P50 scenario is 10,3% en in het scenario P90 8,3%.
Eén belangrijke variabele hebben we nog niet, namelijk de condities waarvoor de bank geld leent aan het project. De aanname die we hiertoe gedaan hebben is conservatief van aard. Indien we dit jaar financial close voor het project halen is het aannemelijk dat we betere condities kunnen krijgen dan in de modellen is aangenomen.

De coöperatie zal een update geven over deze condities en de financiering, voordat de facturen voor de windaandelen worden verstuurd.

Bekijk hier rendementberekening in pdf-formaat.