24-05-2018
Alle vragen

Hoe draag je Nijmeegse windaandelen over aan een nieuwe eigenaar?

Om windaandelen over te dragen kan een deelnemer via info@energiecooperatiewpn.nl een aanvraag doen. De deelnemer vermeldt in deze aanvraag:

  1. Zijn/haar eigen naam (roepnaam, voorletters en achternaam), adresgegevens, geboortedatum, lidmaatschapsnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer.
  2. De naam (roepnaam, voorletters, achternaam), adresgegevens, geboortedatum, bankrekeningnummer en e-mailadres van de nieuwe eigenaar.
  3. Het aantal windaandelen dat hij/zij wil overdragen tegen welke prijs per windaandeel.
  4. Indien de beoogde nieuwe eigenaar een minderjarige is: ook de naam (roepnaam, voorletters, achternaam), adresgegevens en e-mailadres van de wettelijk vertegenwoordiger.

Na ontvangst van de aanvraag ontvangt de beoogde nieuwe eigenaar een factuur van €25 voor de transactiekosten en een factuur voor de overeenkomen prijs voor de windaandelen.

Na betaling van de transactiekosten en factuur voor de windaandelen, wordt de nieuwe eigenaar ingeschreven in het participatieregister en ontvangt de nieuwe eigenaar een participatiebewijs. Het oorspronkelijke participatiebewijs vervalt. De nieuwe eigenaar wordt automatisch lid van onze coöperatie, voor zover hij/zij dat nog niet was.

Het lid dat de windaandelen heeft overgedragen ontvangt hierna een bevestiging van de wijzigingen en het overeengekomen (en door de nieuwe eigenaar betaalde) bedrag wordt overgemaakt naar zijn / haar bankrekening.

Indien het lid na overdracht van de windaandelen geen windaandelen meer in bezit heeft, wijzigt de status van dit lid naar donateur. Als donateur blijf je betrokken bij de coöperatie, maar heb je op Algemene Ledenvergaderingen geen stemrecht. Voor meer informatie verwijzen we naar het Huishoudelijk Reglement.

Meer informatie over windaandelen en de bijbehorende voorwaarden lees je in de informatiebrochure Windpark Nijmegen-Betuwe.