24-05-2018

Coöperatie

WindpowerNijmegen is een energiecoöperatie door en voor burgers. De coöperatie neemt het heft in eigen handen door zélf duurzame en lokale energieprojecten op te zetten. Burgers leveren zo een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van hun eigen omgeving.

Met het realiseren van Windpark Nijmegen-Betuwe in 2016 is een eerste belangrijke mijlpaal bereikt. 1.013 leden van WindpowerNijmegen hebben geïnvesteerd in windaandelen en zijn daarmee samen eigenaar van het windpark geworden.

Het windpark is pas een begin. De coöperatie wil nog veel meer mooie, duurzame energieprojecten voor én door burgers in Nijmegen en omgeving realiseren. Te beginnen met Zonnepark de Grift!

Doe mee en denk mee over de coöperatie en zonnepark de grift!

Ook jij kunt meedoen en meedenken over onze coöperatie en Zonnepark de Grift, door lid of donateur te worden. Meer informatie over het lidmaatschap en donateurschap vind je op de website www.zonneparkdegrift.nl.

Op de hoogte blijven?

Wil je nu nog geen lid of donateur worden, maar wel op de hoogte blijven van onze activiteiten?
Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

Bestuur

Het bestuur van WindpowerNijmegen bestaat uit kundige en gedreven mensen uit Nijmegen en omgeving. Maak hieronder kennis met het bestuur.

Koers: verbreding van activiteiten

WindpowerNijmegen wil een bijdrage leveren aan de lokale energietransitie. Kernwoorden daarbij zijn samen en duurzaam. Nu Windpark Nijmegen-Betuwe is gerealiseerd wil de coöperatie verder, door haar activiteiten te verbreden.

WindpowerNijmegen gaat meer duurzame energieprojecten op stads- en regioniveau opzetten. Ook wil de coöperatie projecten op wijk- en buurtniveau stimuleren door actieve burgers in de stad te ondersteunen bij hun lokale energie-initiatieven. Verder zet de coöperatie haar educatieve activiteiten voort. Om de koers verder vorm te geven zijn werkgroepen ingericht, waar de leden samen een toekomststrategie vormgeven.

Integriteitscommissie

Een integriteitscommissie ziet toe op de juiste naleving van de gedragscode van de coöperatie. Deze gedragscode heeft als doel om de integriteit en de goede reputatie van de coöperatie te bevorderen en te beschermen. Lees hier meer over wat de commissie doet en hoe je met hen in contact komt.

Documenten coöperatie en stichting

Oprichtingsakte Coöperatie WindpowerNijmegen
Oprichtingsakte Stichting Wiek-II
WindpowerNijmegen aanbieding (december 2012, PDF-download)
Statuten Coöperatie WindpowerNijmegen (januari 2019)
Algemeen participatiereglement Coöperatie WindpowerNijmegen
Huishoudelijk reglement Coöperatie WindpowerNijmegen (juni 2018)
Definitieve jaarrekening 2018 Cooperatie WindpowerNijmegen U.A.
Vragen en klachtenprocedure WPN (augustus 2015)
Privacyverklaring Coöperatie WindpowerNijmegen

Figuur:
Organogram WindpowerNijmegen, stichting Wiek-II, windpark Nijmegen-Betuwe (sept 2016)

organogram-versiesept16

Bestuur

 • Bij de ontwikkeling van Windpark Nijmegen-Betuwe was ik als projectleider van Gemeente Nijmegen nauw betrokken. Zo maakte ik kennis met coöperatie WindpowerNijmegen: een gedreven club mensen met vernieuwende plannen. De kans om nu in het bestuur hiermee aan de slag te gaan grijp ik met plezier aan. Ik zet me graag in om de coöperatie in Nijmegen en omgeving nog verder op de kaart te zetten. Voor de toekomst hoop ik op tastbare duurzame projecten met betrokken burgers.
  Sjon Debie (algemeen bestuurslid)

 • De rode draad in mijn, bestuurlijk, leven is het verbinden van mensen om een bepaald doel te bereiken. Daar is lef, initiatief en vaak een groot uithoudingsvermogen voor nodig. In de coöperatie is ongelooflijk veel energie en de kunst is die goed te benutten met elkaar. Die uitdaging heeft voor mij de doorslag gegeven om ja te zeggen op de vraag of ik lid wilde worden van het bestuur. Mijn belangstelling voor milieu en duurzaamheid dateert uit de jaren zeventig. Ik vind het heel boeiend om te zien dat er in de afgelopen jaren een veel bredere beweging op gang is gekomen die gericht is op concrete resultaten. Het windpark is daar een mooi voorbeeld van. Ik ben heel benieuwd wat er nog meer mogelijk is.
  Leidy van der Aalst (voorzitter)

 • Ik werd getipt over het windinitiatief langs de A15. Ben lid geworden, heb enkele vergaderingen bezocht en ben actief geweest in de klankbordgroep bankselectie en kascommissie. Ook heb ik geïnvesteerd in Nijmeegse windaandelen. Via mijn werk ben ik betrokken bij verschillende initiatieven in de duurzame energie (wind, zon en houtstookinstallaties). Ik werk als bedrijfskundig adviseur bij agrarisch adviesbureau Arvalis en bij de Limburgse Coöperatie voor Zorgboeren.
  Jos Hoebink (algemeen bestuurslid)

 • ‘Vanaf september 2013 ben ik lid van WindpowerNijmegen. Ik heb mijn kennis en ervaring met enthousiasme ingezet in de werkgroep financiën en ben daarna bestuurslid geworden. Mijn ervaring heb ik opgedaan als verantwoordelijke voor het vermogensbeheer en de geldstromen bij een zorgverzekeraar, waar ik veel ruimte krijg om mijn duurzame hart te laten spreken. Mijn doel voor de coöperatie is de wereld te laten zien dat we met een stel gedreven mensen een betrouwbaar en goed lopend windproject kunnen draaien voor de komende 20 jaar.’
  Erik Kemper (penningmeester)