24-05-2018

Terugblik Algemene Ledenvergadering

Op 16 januari hield WindpowerNijmegen de eerste Algemene Ledenvergadering van dit jaar. Hieronder lees je in het kort wat aan bod kwam.

Projectovereenkomst Zonnepark de Grift

Stichting Wiek-II, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van Zonnepark de Grift, heeft een plan van aanpak voor het project opgesteld. In dit plan komen onder meer de ruimtelijke inpassing van het zonnepark, het omgevingsmanagement en de samenwerking met WindpowerNijmegen aan bod.

Het bestuur van WindpowerNijmegen krijgt het mandaat van de leden om op basis van dit plan een projectovereenkomst met Wiek-II aan te gaan. In deze overeenkomst kan de samenwerking en de uitgifte van Zondelen verder worden uitgewerkt. Het op te stellen projectparticipatiereglement zal nog worden voorgelegd aan de ALV.

Voorlopige vergunning

Tijdens de ALV was er goed nieuws te melden over Zonnepark de Grift. Het zonnepark heeft een voorlopige vergunning gekregen van gemeente Nijmegen. Tot half maart kunnen omwonenden hun mening geven over de plannen door een zienswijze in te dienen. Op basis hiervan wordt de voorlopige vergunning mogelijk nog aangepast. De Nijmeegse gemeenteraad besluit daarna over de definitieve omgevingsvergunning. We hopen eind maart op een positief besluit. In april kunnen we dan van start met de campagne voor het zonnepark.

Ledeninitiatief voor naamswijziging

Vorig jaar stond een mogelijke naamswijziging van de coöperatie op de agenda. In juni heeft de ALV op formele gronden besloten om de naam van onze coöperatie niet te wijzigen. Een groep leden heeft het initiatief genomen om, gezien de verbreding van onze coöperatie, de redenen voor een andere naam nogmaals te bekijken. De groep heeft ondersteuners verzameld om dit voorstel agenderen op de ALV in januari en het voorstel aangeboden aan het bestuur.

Het bestuur heeft de opdracht gekregen om bij de volgende ALV twee namen aan de leden voor te leggen. Een werkgroep buigt zich over de nieuwe naam. Suggesties zijn welkom.

Notulen

De notulen van de ALV op 16 januari ontvang je uiterlijk 1 week voor de volgende vergadering in je mailbox. De volgende ALV is gepland in mei (datum volgt).