24-05-2018

Voorlopige vergunning voor Zonnepark de Grift

Zonnepark de Grift heeft een voorlopige vergunning gekregen van de gemeente Nijmegen. Op basis van de eventueel ingediende zienswijzen, geeft de gemeente Nijmegen medio maart de definitieve vergunning uit en kan de ontwikkeling van het Zonnepark verder.

Coöperatie WindpowerNijmegen wil eigenaar worden van het park en gaat met een campagne mensen uit Nijmegen en omgeving enthousiast maken voor deelname. Het zonnepark komt bij Windpark Nijmegen-Betuwe en kan groene energie opwekken voor 1.300 huishoudens. Om mede-eigenaar te worden kun je nu alvast aanmelden.

Applaus

Het nieuws over de vergunning op woensdag 16 januari kwam op een mooi moment. Precies op deze dag hield WindpowerNijmegen haar nieuwjaarsbijeenkomst. De coöperatieleden ontvingen het bericht met luid applaus.

Pim de Ridder van Wiek II, die het project ontwikkelt, licht het plan nog eens toe. ‘We gaan iets doen wat nog niet eerder in Nederland is gedaan. Om de stroom van het zonnepark aan het elektriciteitsnetwerk te leveren, gebruiken we de infrastructuur van ons windpark. We gaan dus geen nieuwe kabels aanleggen, maar combineren wind en zon met elkaar. Deze techniek – cablepooling – is niet eerder op zo grote schaal in ons land toegepast.’
Naast extra duurzame energie via één net, biedt dit meer voordelen. Door wind en zon te combineren wordt bespaard op materiaal (kabels) en op de aansluitkosten op het elektriciteitsnet. Ook levert het nieuwe inzichten op die de duurzame energiesector vooruit helpt. ‘We worden slimmer’, aldus De Ridder.

Kruiden

Qua ontwerp krijgt Zonnepark de Grift een eigen karakter. ‘Om de grond te mogen gebruiken moeten we van de grondeigenaar, gemeente Nijmegen, maatregelen nemen om de biodiversiteit in het gebied te bevorderen’, vertelt De Ridder. ‘Langs de sloten mag niet worden gemaaid. Tussen de zonnepanelen zaaien we kruiden, om insecten aan te trekken. Het park wordt omzoomd door struiken. Zo krijgt het meer cachet.’
Eco-pv gaat onderzoeken welke gevolgen de zonnepanelen hebben op de bodemgesteldheid. Tussen het zonnepark en de snelweg komt een scherm dat de panelen aan het zicht onttrekt. Dit scherm dient tegelijk om voorbijgangers nieuwsgierig te maken voor energielandschap De Grift.

Scenario

Zonnepark de Grift komt naast de meest oostelijke windmolen (zie kaart), op een oppervlakte van zo’n vijf hectare. Dat is vergelijkbaar met tien voetbalvelden. Over het aantal zonnepanelen moeten de projectontwikkelaar en de coöperatie nog een besluit nemen. Een werkgroep, met professionals en coöperatieleden, buigt zich over het beste scenario. De Ridder: ‘Op dit moment rekenen we met 17.000 panelen van 290 Wattpiek of 13.500 panelen van 360 Wattpiek. In beide gevallen goed voor 4,9 Megawattpiek (MWp) aan duurzame energie. Daarmee kunnen we 1.300 huishoudens van groene energie voorzien.’

Aandeel

De kosten voor een zonnepark van dit formaat bedragen 3,7 miljoen euro. Om eigenaar te worden heeft WindpowerNijmegen een eigen vermogen nodig van 1 miljoen euro. De overige 2.7 miljoen zal worden geleend van de bank. De coöperatie wil haar eigen aandeel bij elkaar brengen met de financiële inbreng van bestaande én nieuwe leden. Zodra de vergunning voor het zonnepark rond is, start een campagne om deelnemers te werven. ‘Als coöperatie willen we graag meer mensen betrekken bij duurzame energie. We hopen zoveel mogelijk inwoners uit Nijmegen en omgeving enthousiast te maken om mee te doen’, aldus bestuurslid Jos Hoebink.

Een aandeel in het zonnepark gaat naar verwachting tussen de 50 en 100 euro kosten. Het verwachte rendement ligt rond de zeven procent. Een werkgroep met leden van WindpowerNijmegen werkt aan een participatievoorstel. Dit wordt in de loop van het voorjaar aan de leden voorgelegd. Naast een aanvullende lening bij een bank wordt ook subsidie aangevraagd bij het Rijk voor de Subsidieregeling Duurzame Energievoorziening (SDE).

Definitieve vergunning

Voordat het zover is, moet eerst de vergunningsprocedure rond zijn. Tot 27 februari kunnen zienswijzen worden ingediend over de voorlopige (of ontwerp)vergunning. Komen geen bezwaren binnen, dan geeft de gemeente Nijmegen medio maart de definitieve vergunning uit en kan de ontwikkeling van het Zonnepark verder. De Ridder: ‘De vergunning is dan definitief, maar nog niet onherroepelijk. Er kan nog bezwaar worden aangetekend, maar het voorbereidingsproces kan verder omdat het bevoegd gezag in principe haar vergunning heeft verleend.

Zomer 2020

Pim de Ridder verwacht dat als alles volgens plan verloopt Zonnepark de Grift begin 2020 kan worden gebouwd. ‘Voor de zomer van 2020, als de zon weer volop schijnt, kan het zonnepark klaar zijn.’

Meld je aan

Wil je ook mede-eigenaar worden van Zonnepark de Grift? Dat kan, door je nu aan te melden als lid of donateur van coöperatie WindpowerNijmegen. Dit geeft je voorrang bij de inschrijving voor participaties in het zonnepark. Kijk hier voor de voorwaarden en om je aan te melden.