24-05-2018

Denk mee over onze nieuwe campagne

WindpowerNijmegen start dit voorjaar met een nieuwe campagne om leden te werven voor Zonnepark de Grift. De voorbereidingen zijn in volle gang. Graag willen we de eerste ideeën delen met leden en donateurs. Dat doen we met een pizza-avond op donderdag 21 maart a.s. Zin om mee te denken over hoe we meer mensen enthousiast maken voor onze coöperatie?

Frisse ideeën

Ervaring met of kennis van campagnes is niet nodig. Iedereen die het leuk vindt om mee te denken over manieren om WindpowerNijmegen te laten groeien is welkom. Samen gaan we op zoek naar frisse ideeën en oplossingen om meer inwoners uit Nijmegen en omgeving te betrekken bij onze coöperatie en ons tweede project, Zonnepark de Grift.

Doel

De campagne voor Zonnepark de Grift start, zoals het er nu naar uitziet, in april dit jaar. Onze eerste inzet is een uitbreiding van het aantal coöperatieleden, met als doel om dit najaar zoveel mogelijk mensen te laten participeren in het zonnepark.

Om eigenaar te kunnen worden van Zonnepark de Grift heeft de coöperatie €1 miljoen aan eigen vermogen nodig. Dat is een hoop geld, maar we hebben eerder laten zien dat we het samen kunnen opbrengen. Voor het windpark was €2 miljoen aan eigen vermogen nodig. Dat hebben we bij elkaar gebracht met 1.013 mensen.

Een participatie in Zonnepark de Grift gaat naar verwachting tussen de € 50 en € 100 kosten (onder voorbehoud). Dat maakt deelname laagdrempelig. Zo maken we ons voornemen om met WindpowerNijmegen te verbreden waar en werken we aan meer draagvlak voor lokaal opgewekte duurzame energie, in handen van burgers.

Planning

Om te kunnen starten met de campagne moeten we in het bezit zijn van een definitieve omgevingsvergunning voor het zonnepark. We gaan ervan uit dat het eind maart zover is. De campagne kan dan in april van start gaan. De inschrijving voor zondelen hopen we in juni te kunnen openen. Als de aangevraagde SDE-subsidie in augustus definitief aan ons is verleend, volgt dit najaar de definitieve toekenning van de participaties. Als alles volgens plan verloopt, kunnen we begin 2020 beginnen met de bouw van het zonnepark.

Denk je mee?

Wanneer: donderdag 21 maart 2019
Hoe laat: 18.00 tot circa 20.00 uur
Waar: Bezoekerscentrum de Mussenhut, Windpark Nijmegen-Betuwe
Aanmelden voor de pizza-avond is helaas niet meer mogelijk. Je kunt je nog wel aanmelden voor het promotieteam.

Promoteam

WindpowerNijmegen is ook op zoek naar leden en donateurs die het leuk vinden om Zonnepark de Grift tijdens onze campagne te promoten. Bijvoorbeeld door folders te verspreiden of tijdens een bijeenkomst een standje te bemensen. Aanmelden voor het promoteam verplicht je tot niets.

Kun je er op 21 maart niet bij zijn, maar heb je wel ideeën over de campagne? Stuur ons een mail.