20180524

Organisatie en financiën

Hoe wordt de SDE+ ingezet om dit project te financieren?

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) wordt uitgevoerd door het Ministerie van Economische Zaken. Voor Windpark Nijmegen-Betuwe is de SDE+ in september 2015 toegekend. Voor een periode van 15 jaar wordt jaarlijks een bedrag verstrekt om het verschil in productieprijs bij te leggen tussen onze windstroom en ‘grijze stroom’. De productie van grijze stroom (met steenkool, […]

Toelichting
Hoe is de bouw van Windpark Nijmegen-Betuwe gefinancierd?

De voorbereiding en de bouw van de vier windmolens kostte ca. 14,8 miljoen euro. Dit bedrag is bijeengebracht met eigen vermogen (ca 2,8 miljoen) en vreemd vermogen (circa 12 miljoen). Energiecoöperatie WPN heeft meer dan de helft van het benodigde eigen vermogen ingebracht (ca. 2 miljoen euro) en is daarmee per eind 2016 enig aandeelhouder […]

Toelichting
Wat zijn de doelstellingen van Energiecoöperatie WPN?

De doelstellingen van Energiecoöperatie WPN zijn vastgelegd in de statuten van de coöperatie: Het produceren of doen produceren van duurzame energie in de gemeente Nijmegen of omgeving, direct of indirect ten behoeve van de leden; Het leveren van een bijdrage aan de lokale energietransitie en het vergroten van duurzaamheidsbewustzijn binnen de lokale gemeenschap in het […]

Toelichting