24-05-2018
Alle vragen

Wat zijn de doelstellingen van Energiecoöperatie WPN?

De doelstellingen van Energiecoöperatie WPN zijn vastgelegd in de statuten van de coöperatie:

  1. Het produceren of doen produceren van duurzame energie in de gemeente Nijmegen of omgeving, direct of indirect ten behoeve van de leden;
  2. Het leveren van een bijdrage aan de lokale energietransitie en het vergroten van duurzaamheidsbewustzijn binnen de lokale gemeenschap in het algemeen en de samenwerking van de leden in het bijzonder;
  3. Het stimuleren van het leveren van duurzame, lokaal opgewekte energie in de gemeente Nijmegen en omgeving.