24-05-2018
Alle vragen

Hoe is de bouw van Windpark Nijmegen-Betuwe gefinancierd?

De voorbereiding en de bouw van de vier windmolens kostte ca. 14,8 miljoen euro. Dit bedrag is bijeengebracht met eigen vermogen (ca 2,8 miljoen) en vreemd vermogen (circa 12 miljoen). Energiecoöperatie WPN heeft meer dan de helft van het benodigde eigen vermogen ingebracht (ca. 2 miljoen euro) en is daarmee per eind 2016 enig aandeelhouder van het windpark geworden. Het restant van het eigen vermogen is als achtergestelde lening ingelegd door PPM Oost. Het vreemd vermogen is ingebracht als lening door de Rabobank. Zowel het vreemd vermogen als het eigen vermogen zijn ingebracht in Windpark Nijmegen-Betuwe BV, waar ook de waarde van de investeringen (de windmolens) is ingebracht.