20180524

Kenmerken Windpark Nijmegen-Betuwe

Waarom is gekozen voor de huidige locatie in Nijmegen-Noord?

Er zijn in het verleden in Nijmegen en regionaal verschillende onderzoeken uitgevoerd naar locaties die geschikt zijn voor windmolens. Deze locatie kwam als geschikt naar voren vanwege: 1. De openheid in het landschap. In de meest voorkomende windrichting (zuid-zuidwest) ligt vrijwel geen bebouwing. Dat zorgt voor een goed rendement. Verder is er ruimte voor meerdere […]

Toelichting
Kun je stroom afnemen van Windpark Nijmegen-Betuwe?

Ja. Windpark Nijmegen-Betuwe heeft een afnamecontract gesloten met Greenchoice (voorheen Huismerk Energie). Greenchoice koopt de stroom van het windpark en verkoopt dit aan particuliere klanten. Het afnemen van stroom van het windpark is niet gekoppeld aan het investeren in Windpark Nijmegen-Betuwe.

Toelichting
Hoe werkt het investeren in Windpark Nijmegen-Betuwe?

Coöperatie WindpowerNijmegen gaf in 2015 ledencertificaten (windaandelen van 250 euro) uit aan haar leden met als doel het bijeen krijgen van voldoende eigen vermogen. Meer informatie vind je in de informatiebrochure Investeer-nu-in-Windpark Nijmegen-1juli-2015. De inschrijving voor Nijmeegse windaandelen is gesloten.

Toelichting
Welke windmolenfabrikant en hoeveel energie wordt er geleverd?

De molens van Windpark Nijmegen-Betuwe zijn gemaakt door het Gelderse bedrijf Lagerwey. Er is gekozen voor het type L100. Dit betreft een direct drive-turbine (d.w.z. zonder tandwielkast) met een masthoogte van 99 meter en een rotordiameter van 100 meter. Het vermogen van de turbine is 2,5 MW, het opgesteld vermogen van het totale windpark is dus […]

Toelichting
Wat is Energiecoöperatie WPN?

Energiecoöperatie WPN is een organisatie van burgers die duurzame energie willen realiseren in de regio Nijmegen. De coöperatie is opgericht in 2013 met als doel om Windpark Nijmegen-Betuwe te realiseren als burgerwindpark. In de toekomst wil de coöperatie meer duurzame energieprojecten realiseren.

Toelichting
Waarom 4 windmolens in tegenstelling tot de eerder geplande 9?

In het oorspronkelijke plan was sprake van negen windmolens. Deze eerste vier windmolens worden gebouwd op grondgebied van de gemeente Nijmegen. Voor deze molens is het bestemmingsplan goedgekeurd. Over een vijfde windmolen zijn we nog in onderhandeling met de grondeigenaar. Daarom beginnen we met de bouw van vier windturbines. In een later stadium komt er […]

Toelichting