24-05-2018
Alle vragen

Waarom is gekozen voor de huidige locatie in Nijmegen-Noord?

Er zijn in het verleden in Nijmegen en regionaal verschillende onderzoeken uitgevoerd naar locaties die geschikt zijn voor windmolens. Deze locatie kwam als geschikt naar voren vanwege:
1. De openheid in het landschap. In de meest voorkomende windrichting (zuid-zuidwest) ligt vrijwel geen bebouwing. Dat zorgt voor een goed rendement. Verder is er ruimte voor meerdere windmolens en is het een dunbevolkt gebied.
2. De mogelijkheid de Nijmeegse en Overbetuwse windmolens in één lijnopstelling te realiseren, die landschappelijk aansluit bij infrastructuur (A15, Betuweroute).
3. De plannen om bedrijventerrein De Grift uit te breiden en het Betuws bedrijventerrein Park15 aan te leggen. Windmolens passen bij de duurzame ambities voor deze bedrijventerreinen.

Aanvullende informatie: Nijmegen windenergie