24-05-2018
Alle vragen

Waarom 4 windmolens in tegenstelling tot de eerder geplande 9?

In het oorspronkelijke plan was sprake van negen windmolens. Deze eerste vier windmolens worden gebouwd op grondgebied van de gemeente Nijmegen. Voor deze molens is het bestemmingsplan goedgekeurd. Over een vijfde windmolen zijn we nog in onderhandeling met de grondeigenaar. Daarom beginnen we met de bouw van vier windturbines. In een later stadium komt er mogelijk een vijfde windturbine bij. Het windpark kan met vier windturbines ruim 7.000 huishoudens in Nijmegen en omgeving van duurzaam opgewekte elektriciteit voorzien.

De 4 meest westelijke windmolens zijn gepland op het grondgebied van de gemeente Overbetuwe. Voor deze molens is het besluitvormingsproces uitgesteld.