24-05-2018
Alle vragen

Zal de waarde van woningen in de omgeving dalen?

Diverse studies laten verschillende resultaten zien. Soms is sprake van een lagere verkoopwaarde van woningen nabij windparken, soms is er nauwelijks effect, of alleen een tijdelijke waardedaling zolang er protest tegen het windpark is. In het concrete geval van Windpark Nijmegen-Betuwe zal een lagere woningwaarde deels samenhangen met algemene ontwikkelingen op de woningmarkt en deels met de flinke geluidhinder en barrièrewerking van de A15 en de Betuweroute. Inhoeverre het windpark hier nog een extra effect heeft zal worden onderzocht in het traject voor vaststelling van planschade.