24-05-2018
Alle vragen

Wordt er rekening gehouden met overlast voor omwonenden?

Overlast voor omwonenden kan bestaan uit aantasting van het uitzicht, geluidhinder en slagschaduw en lichtschittering van de wieken. Voor Windpark Nijmegen-Betuwe zijn deze effecten in beeld gebracht in een Milieu Effect Rapport (MER). Het MER laat zien dat de overlast binnen de wettelijke grenzen blijft. Wanneer grenzen eventueel toch overschreden dreigen te worden voor een of enkele woningen, kunnen de windmolens worden teruggeregeld (waardoor ze minder hard draaien en minder geluid maken) of korte tijd worden stilgezet (ter voorkoming van slagschaduw op een huis). Verder krijgen de wieken een speciale coating om lichtschittering te beperken. Wat het uitzicht betreft: er is gekozen voor een lijnopstelling parallel aan Betuweroute en A15, in een verstedelijkend landschap. Maar met 150 meter tiphoogte worden de windmolens beeldbepalend, als het ware boven het landschap. Mooi of niet, het hoort de komende decennia bij een duurzame energie-landschap.