24-05-2018
Alle vragen

Windmolens, vogels en vleermuizen, gaat dat wel samen?

Van elke 10.000 vogels die sterven door menselijk handelen sterft er één door windenergie. Gif, verkeer, huisdieren, jacht en de ramen van woningen kosten veel meer slachtoffers. Over vleermuizen is nog niet zoveel bekend. Het streven is natuurlijk om het aantal slachtoffers zo veel mogelijk te beperken. Op sommige plekken is het daarom onverstandig windmolens te bouwen, bijv. in verband met trekbewegingen of dagelijkse routes van vogels of vleermuizen. Bij het ontwikkelen van Windpark Nijmegen-Betuwe heeft gedegen onderzoek plaatsgevonden naar routes van vogels en vleermuizen en naar de leefomgeving ter plekke. De te verwachten verstoring en het aantal slachtoffers blijken zeer beperkt te zijn. Zie ook de Milieueffectrapportage en het Bestemmingsplan “Buitengebied Valburg – 16 (Windmolens A15)”.