24-05-2018
Alle vragen

Wat gebeurt er met windmolens aan het einde van hun levensduur?

Windmolens zijn afgeschreven na een jaar of 15, hun levensduur is zo’n 20 jaar. Daarna worden ze afgebroken. Dit kan meestal kostenneutraal, omdat veel onderdelen hergebruikt kunnen worden. Wanneer de molens van Windpark Nijmegen-Betuwe de leeftijd van 20 jaar hebben bereikt, zal eerst bekeken worden of ze nog iets langer kunnen blijven staan. Ook zullen we onderzoeken of er na afbraak behoefte is aan nieuwe windmolens op deze locatie.