20180524

Over windenergie

Waarom staan windmolens soms stil?

De molens op ons windpark, en ook in andere windparken, draaien niet altijd. In vier gevallen komt het voor dat een of meerdere molens stil staan: 1. bij een storing 2. bij vereist onderhoud 3. bij te weinig (of teveel) wind 4. bij slagschaduw. Bij een storing of bij onderhoud zorgt Lagerwey (leverancier van de […]

Toelichting
Wil je meer weten over windenergie?

Kijk op een van onderstaande websites: http://www.nwea.nl/over-windenergie http://www.windvoorjou.nl/ http://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/energiebronnen/windenergie/

Toelichting
Wat gebeurt er met windmolens aan het einde van hun levensduur?

Windmolens zijn afgeschreven na een jaar of 15, hun levensduur is zo’n 20 jaar. Daarna worden ze afgebroken. Dit kan meestal kostenneutraal, omdat veel onderdelen hergebruikt kunnen worden. Wanneer de molens van Windpark Nijmegen-Betuwe de leeftijd van 20 jaar hebben bereikt, zal eerst bekeken worden of ze nog iets langer kunnen blijven staan. Ook zullen we onderzoeken of […]

Toelichting
Klopt het dat het meer energie kost om windmolens te maken dan dat ze in hun leven opwekken?

De energie die nodig is voor de hele levenscyclus (bouwen, plaatsen, onderhoud, afbreken) van een moderne windmolen wordt in drie tot zes maanden ’terugverdiend’, de uitstoot van CO2 in ongeveer zes maanden. Daarna produceert de windmolen nog 15 tot 20 jaar schone stroom.

Toelichting
Hoe lang gaan de windmolens mee?

Windmolens hebben een gemiddelde levensduur van zo’n 20 jaar. Wellicht zijn er over 20 jaar andere vormen van duurzame energie beschikbaar. In dat geval kunnen de windmolens weggehaald worden zonder schade aan het landschap achter te laten.

Toelichting
Waarom windmolens in het binnenland, waait het daar niet te weinig?

Wind op land is op dit moment de goedkoopste vorm van duurzame energie. Op langere termijn biedt windenergie op zee veel kansen: er is veel ruimte en het waait er hard. Bouw en exploitatie van molens op zee is nu echter nog twee tot drie keer zo duur als op land. Naar verwachting zal door […]

Toelichting
Waarom windenergie?

De beschikbaarheid van elektriciteit vinden we vanzelfsprekend, maar stroom opwekken uit fossiele bronnen als aardgas en steenkool geeft veel milieunadelen én leidt tot klimaatverandering. Windenergie is nodig voor de omschakeling naar een duurzame energievoorziening in Nederland. Het maakt deel uit van een pakket aan maatregelen: energiebesparing, schonere verbrandingsprocessen en gebruik van duurzame bronnen zoals zon, […]

Toelichting
Wat zijn de Nijmeegse klimaatambities en wat draagt windenergie daaraan bij?

Nijmegen is in 2045 een stad die in zijn eigen energiebehoefte voorziet. Dat is het streven van het college en de raad van Nijmegen. Energiebesparing en duurzame energie zijn de leidraad en iedereen in de stad kan straks meewerken aan deze lange termijn-energievisie. Inzetten op duurzaamheid is tegelijk een belangrijke kans voor economische groei. Windpark […]

Toelichting