24-05-2018
Alle vragen

Hoe is de veiligheid gewaarborgd?

Elke windturbine moet in Nederland gecertificeerd zijn. Deze certificering is een waarborg dat de windturbine uitgebreid gecontroleerd is op tal van risico’s. Veiligheid speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling, de bouw en het beheer van een windturbine. Zo is bij de locatiekeuze voor Windpark Nijmegen-Betuwe gezorgd dat er voldoende afstand wordt gehouden tot de snelweg A15 (incl. geplande verbreding), tot hoogspanningsleidingen en tot ondergrondse (gas)transportleidingen. Dit i.v.m. het – zéér geringe – risico dat een wiek afbreekt. Ook wordt rekening gehouden met kans op ijsvorming op de wieken. Zolang de wieken draaien kan er geen ijsvorming optreden. Wanneer er bij stilstand ijs geconstateerd wordt, zullen de rotorbladen evenwijdig aan de snelweg worden gedraaid, zodat er geen sneeuw of ijs op de weg kan vallen. Voordat de wieken weer gaan draaien wordt gezorgd dat ze ijsvrij zijn (door ze te verwarmen).