24-05-2018

Aanvraagronde Omgevingsfonds tot 31 december

De tweejaarlijkse aanvraagronde voor subsidies uit het omgevingsfonds van Windpark Nijmegen-Betuwe is gestart. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 december.

Alex de Meijer

Na een overlegtraject tussen stichting Wiek-II en het Bewonersplatform, opgericht voor ons windpark, hebben we alweer vier jaar geleden een omgevingsfonds opgericht. Vanuit de opbrengst van het windpark wordt 1 euro per geproduceerde MWh beschikbaar gesteld voor het fonds, dat is gemiddeld zo’n 22.000 euro per jaar. Bewoners en organisaties in de woongebieden rondom het windpark kunnen in een tweejaarlijkse subsidieronde aanvragen indienen voor allerlei activiteiten en projecten.

De eerste aanvraagronde was in het najaar van 2018. Het bestuur van het omgevingsfonds kende toen subsidie toe aan 7 projecten. In Nijmegen-Oosterhout heeft het fonds bijgedragen aan de Kidsweek van Move, aan het Wijkfeest en aan de theaterprogrammering van De Klif. Lees hier hoe De Klif de subsidie besteedde. In Oosterhout is de tuin voor de grote kerk voorzien van nieuwe planten, omdat de buxusmot daar haar verwoestende sporen had achtergelaten. In Reeth zijn mooi ontworpen naamborden ‘Reeth’ geplaatst en is een bijdrage geleverd om de aanleg van glasvezel mogelijk te maken. Een project bij het voormalig kasteelterrein in Ressen kon niet doorgaan, een alternatief plan komt mogelijk alsnog in aanmerking voor subsidie.

Naar aanleiding van ervaringen in de eerste ronde gaat het bestuur van het Omgevingsfonds enkele regels iets versoepelen. Ook gaat het bestuur de subsidiemogelijkheden toelichten in de wijken. Tot eind december 2020 kunnen projectaanvragen ingediend worden. Kijk op de website voor de spelregels.