24-05-2018

Jos Hoebink nieuw bestuurslid WindpowerNijmegen

“Ik werd getipt over het Windinitiatief langs de A15. Ben lid geworden en heb enkele vergaderingen bezocht en ben actief geweest in de klankbordgroep bankselectie en kascommissie. Ook heb ik in geïnvesteerd in Nijmeegse windaandelen. Via mijn werk ben ik betrokken bij verschillende initiatieven in de duurzame energie (wind, zon en houtstookinstallaties). Ik werk als bedrijfskundig adviseur bij Arvalis (agrarisch adviesbureau) In Limburg en bij de Limburgse Coöperatie voor Zorgboeren.” Jos woont in Elst, is getrouwd met Liny, samen hebben zij drie kinderen en drie kleinkinderen.

Afscheid bestuursleden

Tegelijk met de installatie van Jos Hoebink als nieuw bestuurslid van WindpowerNijmegen, op de Algemene Ledenvergadering op 7 april 2016, hebben we ook afscheid genomen van Ben Dankbaar (voorzitter), Johan Dekkers en Astrid Bos als bestuurslid. Hun inzet is van groot belang geweest voor het succes van de windcoöperatie en de realisatie van Windpark Nijmegen-Betuwe. Ben heeft de coöperatie door een cruciaal jaar geleid, waarin definitief groen licht is gegeven voor de bouw van het windpark. Astrid speelde een grote rol bij de ledenwervingscampagne. Johan heeft vanaf het begin zijn kennis en ervaring in de windenergiesector ingebracht en o.a. belangrijke adviezen gegeven over de keuze van de windturbines.

Bestuur WindpowerNijmegen

Het voltallige bestuur bestaat nu uit Caroline de Greeff, Hans-Patrick Hüsken, Jos Hoebink, Ineke de Jong (secretaris) en Erik Kemper (penningmeester).
Hier lees je meer over het bestuur.

Jos_Hoebink
Johan Dekkers en Ben Dankbaar
Johan Dekkers (l) en Ben Dankbaar namen op de ALV van 7 april 2016 afscheid als bestuurslid van WindpowerNijmegen.