24-05-2018

Groen licht voor nieuwe statuten en reglementen

Leden hebben op de Algemene Ledenvergadering van 4 juni ingestemd met aanpassing van de statuten, waarmee de nieuwe strategische koers van verbreding officieel is. Ook is een aantal voorgestelde wijzigingen in het huishoudelijk reglement goedgekeurd. De nieuwe documenten vind je hier.

Start inschrijving nieuwe leden

WindpowerNijmegen wil samen met huidige én nieuwe leden nog meer duurzame projecten realiseren. Het tweede grote project van de coöperatie, Zonnepark de Grift, staat op stapel. De aanpassing van de statuten maakt de inschrijving van nieuwe leden mogelijk. Nieuwe -en bestaande- leden kunnen dit najaar als eerste investeren in Nijmeegse zondelen. Inschrijven als lid kost €25. Daarnaast betaal je €50 voor een algemene participatie. Meer informatie en inschrijven.

Participatiereglement Windpark Nijmegen-Betuwe ongewijzigd

Het bestaande participatiereglement van Windpark Nijmegen-Betuwe blijft van kracht. In het kort: leden die in het bezit zijn van Nijmeegse windaandelen, hebben recht op uitkering uit het project Windpark Nijmegen-Betuwe (bijzonder uitkeringsrecht). Bestaande leden kunnen uiteraard straks ook meedoen met Zonnepark de Grift.

coöperatie behoudt naam

Op de Algemene Ledenvergadering van 4 juni wees stemming uit dat onze coöperatie haar huidige naam behoudt: coöperatie WindpowerNijmegen. De keuze bestond uit vier namen: Nieuwe Energie Nijmegen, Mariken Energie, Energierijk Nijmegen of WindpowerNijmegen. Geen van de voorstellen kreeg een meerderheid van stemmen. De coöperatie gaat daarom onder haar huidige naam verder.