24-05-2018

Fonds voor buurprojecten van start

De vier windmolens langs de A15 in Nijmegen-noord zijn met een tiphoogte van 150 meter
prominent aanwezig. De molens zijn via de coöperatie WindpowerNijmegen gezamenlijk
eigendom van meer dan 1000 burgers uit de regio. Prachtig, maar de omwonenden kijken er
tegenaan en ervaren soms overlast van geluid en slagschaduw. Het omgevingsfonds is
opgericht om een positieve bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in de woongebieden
rondom het windpark. Het betreft het buurtschap Reeth, het dorp Oosterhout, de wijk
Nijmegen-Oosterhout en het grondgebied Ressen.

Het bestuur van het omgevingsfonds bestaat uit vijf leden waarvan er vier elk een van deze
woongebieden vertegenwoordigen. Odilia Kortsmit, vertegenwoordiger vanuit NijmegenOosterhout
en voorzitter van het bestuur: “De weerstand tegen het windpark valt reuze mee in
onze wijk, we hebben eigenlijk geen overlast, maar dichterbij de molens kan dat natuurlijk
anders zijn. Bij ons zijn veel mensen lid van de coöperatie, maar het is geweldig als straks álle
mensen kunnen meeprofiteren.”

Zo’n € 24.000 per jaar

De vier windmolens van Windpark Nijmegen-Betuwe draaien sinds november 2016.
Afgesproken is dat voor elke megawattuur (MWh) die het windpark opwekt 1 euro beschikbaar
komt voor het fonds: twee keer zoveel als bij de meeste andere windparken! Per jaar levert dat
naar verwachting gemiddeld zo’n € 24.000 op. Het omgevingsfonds kan hieruit volgens zijn
statuten subsidies verstrekken voor projecten en initiatieven op het gebied van duurzaamheid,
energiebesparing en duurzame energie, leefbaarheid en sociale samenhang. Projecten dienen
het persoonlijk belang van betrokkenen te overstijgen.
Omdat Reeth en Ressen dichter bij het windpark liggen, maar in Nijmegen-Oosterhout en
Oosterhout veel meer mensen wonen, is in het reglement vastgelegd dat elk van deze
woongebieden over twintig jaar gerekend in aanmerking komt voor ¼ deel van de fondsgelden.

Projecten indienen

Het plan is om elke twee jaar uit te keren aan projecten. De eerste keer in januari 2019, vanuit
de opbrengst van 2016 t/m 2018. Odilia: “Nog voor de zomer starten we een campagne om
bekendheid te geven aan het fonds. Daarin laten we met voorbeelden zien dat je zelf kunt
helpen om je buurt sterker te maken. Ikzelf ben ervan overtuigd dat iedereen iets kan bijdragen
in zijn eigen omgeving, iedereen mag meedoen. Dit fonds nodigt daartoe uit.”

Mensen kunnen zich nu al melden met projectideeën, een adviesgesprek is dan mogelijk. De
formele inschrijving voor projecten loopt van 15 september t/m 15 oktober. Elke inwoner,
groep inwoners of organisatie met een goed idee kan zich dan melden. Het omgevingsfonds
laat veel ruimte voor maatwerk. Er is géén financiële onder- of bovengrens gesteld voor de in te
dienen projecten. Zo kunnen vele kleine projecten worden gefinancierd, maar ook een of
enkele grote projecten. Zelfs zou in overleg besloten kunnen worden om voor een breed
gesteund plan een subsidie voor méér dan 2 jaar of een voorschot te verstrekken. Het
reglement houdt de opties open van het instellen van een jury en het betrekken van het publiek
via een stemming.

Deze flexibele invulling van het omgevingsfonds past bij de nieuwe tijd, met ruimte voor
experimenten en zeggenschap van bewoners over het voor hun omgeving beschikbare budget.
We zullen dit najaar zien hoe een en ander uitpakt. Na de eerste subsidieronde zal het bestuur
evalueren of alles goed werkt en of de regels wat moeten worden aangepast.

Meer informatie vind je hier.

Contact

Omgevingsfonds@windparknijmegenbetuwe.nl