Sluit bericht

Bekijk bericht

Energiefestival Blowlands, 15 en 16 juni a.s.

Windpark Nijmegen-Betuwe is vrijdag 15 en zaterdag 16 juni het podium voor Energiefestival Blowlands. Een programma vol nieuwe energie. Voor iedereen die – hier en nu – de energietransitie van onderop een boost wil geven.

Omgevingsfonds

Welkom op de pagina van het Omgevingsfonds Windpark Nijmegen-Betuwe. Hier lees je wat het omgevingsfonds is, voor wie het fonds bedoeld is en hoe je een subsidie kunt aanvragen.

Voor wie?

Het omgevingsfonds is opgericht om een positieve bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in de omgeving van het Windpark Nijmegen-Betuwe. Dit zijn de vier woonkernen rondom het windpark: het buurtschap Reeth (Overbetuwe), het dorp Oosterhout (Overbetuwe), de wijk Nijmegen-Oosterhout (Nijmegen) en het grondgebied Ressen (Lingewaard en Nijmegen).

Wat?

Het omgevingsfonds verstrekt subsidies voor projecten en initiatieven op het gebied van duurzaamheid, energiebesparing en duurzame energie, leefbaarheid en sociale samenhang. Dit kunnen projecten zijn voor inwoners uit meer dan één van de vier kernen, maar projecten specifiek voor één kern kunnen ook gesubsidieerd worden. Projecten dienen het persoonlijk belang van betrokkenen te overstijgen. Het streven is om op de lange termijn elke woonkern gelijk te bedelen.

Voor elke megawat opgewekte windenergie ontvangt het Omgevingsfonds één Euro. Afhankelijk van de wind levert dat per jaar ongeveer € 20.000 op. Elke twee jaar is er een subsidieronde en dan kan er dus ongeveer € 40.000 uitgekeerd worden.

Meer informatie

Kijk hier voor de Spelregels.
Maak kennis met het Omgevingsfondsbestuur

Aanvraag indienen

Aanvragen voor de eerstvolgende subsidieronde kunnen ingediend worden van 15
september t/m 15 oktober 2018. Binnenkort kun je hier je aanvraag indienen.