24-05-2018

Omgevingsfonds

Het omgevingsfonds van Windpark Nijmegen-Betuwe is opgericht om een positieve bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in de omgeving van het Windpark Nijmegen-Betuwe. Dit zijn de vier woongebieden rondom het windpark: het buurtschap Reeth, het dorp Oosterhout, de wijk Nijmegen-Oosterhout en Ressen. Voor de duidelijkheid: hieronder vallen ook de Grift, Zuiderveld en de Grote Boel.

Wat?

Het omgevingsfonds verstrekt subsidies voor projecten en initiatieven op het gebied van duurzaamheid, energiebesparing en duurzame energie, leefbaarheid en sociale samenhang. Dit moeten projecten zijn voor en door inwoners uit tenminste één van de vier woongebieden, het hoeft er niet persé toe beperkt te blijven. Projecten dienen het persoonlijk belang van betrokkenen te overstijgen. Het streven is om op de lange termijn elk woongebied gelijk te bedelen.

Voor elke megawatt opgewekte windenergie ontvangt het omgevingsfonds één euro. Afhankelijk van de wind levert dat per jaar ongeveer € 22.000 op. Elke twee jaar is er een subsidieronde. Als richtbedrag voor subsidies kun je denken aan tussen de 500 en 8.000 euro.

Toegekende subsidies

De éérste aanvraagronde was in het najaar van 2018. Het bestuur van het fonds kende toen subsidie toe aan 7 projecten, inmiddels zijn die (op één na) allemaal uitgevoerd. In Nijmegen-Oosterhout heeft het fonds bijgedragen aan de Kidsweek van Move@Noord, aan het Wijkfeest en aan de theaterprogrammering van De Klif. In Oosterhout is de tuin voor de Leonarduskerk voorzien van nieuwe planten, omdat de buxusmot daar haar verwoestende sporen had achtergelaten. Reeth kreeg geld voor mooi ontworpen naamborden en een startbijdrage in de kosten voor de aanleg van glasvezel. Ressen kan met een subsidie een evenementenaansluiting realiseren bij het voormalig kasteelterrein in Ressen.

De tweede aanvraagronde was in het najaar van 2020. Inmiddels is subsidie toegekend aan negen aanvragers. Scouting Lent kreeg een bijdrage voor de aanschaf van materialen. Maar liefst vier groene bewonersinitiatieven krijgen een subsidie: herinrichting van park De Brink (Grote Boel); een schuur voor de gemeenschappelijke tuin in Ecodorp Zuiderveld; adoptie van de Kersengaard door Stichting Co-bomen; vergroening van het plein voor De Klif (Nijmegen-Oosterhout). De Klif krijgt ook (opnieuw) een bijdrage voor het theaterprogramma, dat geheel op vrijwilligers draait. Het Ommetje Ressen krijgt geld voor twee extra informatiepanelen. Historische tuin de Warmoes kan nieuwe energiezuinige led-lampen en vriezers aanschaffen. Dorpsgeluiden uit Oosterhout (en Slijk-Ewijk) krijgt een bijdrage voor vernieuwing van het dorpsblad en de website.

Subsidie aanvragen

De nieuwe aanvraagronde voor subsidies was geopend tot 1 november 2022. Een vijftiental aanvragen wordt nu beoordeeld door het bestuur van het omgevingsfonds. Uiterlijk in januari 2023 krijgen alle aanvragers bericht over al dan niet toekenning. Een nieuwe aanvraagronde is gepland in najaar 2024.

Documenten

Alle relevante informatie over het omgevingsfonds vind je hier:

Kijk hier voor de Spelregels
Checklist beoordelingscriteria OWNB_A3
Maak kennis met het Omgevingsfondsbestuur
Beleidsplan stichting Omgevingsfonds Windpark Nijmegen-Betuwe
Privacyverklaring Omgevingsfonds 2018

Heb je na het bekijken van deze informatie nog vragen, neem dan contact op met de secretaris van het fonds: omgevingsfonds@windparknijmegenbetuwe.nl of 06 48820433 (Alex de Meijer).