24-05-2018

Sluit bericht

Bekijk bericht

Informatie-avond Zonnepark de Grift donderdag 23 augustus

Op donderdag 23 augustus organiseren we een informatie-avond over Zonnepark de Grift, het zonnepark dat zal worden gebouwd onder de windmolens. Je bent van harte welkom in de tent van Burgers Geven Energie op het Kelfkensbos in Nijmegen. De bijeenkomst start om 20.00 uur.

Omgevingsfonds

Welkom op de pagina van het Omgevingsfonds Windpark Nijmegen-Betuwe. Hier lees je wat het omgevingsfonds is, voor wie het fonds bedoeld is en hoe je een subsidie kunt aanvragen.

Donderdag 23 augustus 20.00 uur: informatieavond

Op deze avond legt het bestuur in een presentatie uit wat het Omgevingsfonds is, wat de voorwaarden zijn om mee te doen en hoe de procedure eruit ziet. Aansluitend is er ruimschoots de tijd om vragen te stellen en ideeën te bespreken. Locatie is het bezoekerscentrum van Windpark Nijmegen-Betuwe, Griftdijk 244 Nijmegen.

Voor wie?

Het omgevingsfonds is opgericht om een positieve bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in de omgeving van het Windpark Nijmegen-Betuwe. Dit zijn de vier woongebieden rondom het windpark: het buurtschap Reeth (Overbetuwe), het dorp Oosterhout (Overbetuwe), de wijk Nijmegen-Oosterhout (Nijmegen) en het grondgebied Ressen (Lingewaard en Nijmegen).

Wat?

Het omgevingsfonds verstrekt subsidies voor projecten en initiatieven op het gebied van duurzaamheid, energiebesparing en duurzame energie, leefbaarheid en sociale samenhang. Dit kunnen projecten zijn voor inwoners uit meer dan één van de vier kernen, maar projecten specifiek voor één kern kunnen ook gesubsidieerd worden. Projecten dienen het persoonlijk belang van betrokkenen te overstijgen. Het streven is om op de lange termijn elke woonkern gelijk te bedelen.

Voor elke megawatt opgewekte windenergie ontvangt het Omgevingsfonds één euro. Afhankelijk van de wind levert dat per jaar ongeveer € 24.000 op. Elke twee jaar is er een subsidieronde.

Meer informatie

Kijk hier voor de Spelregels.
Maak kennis met het Omgevingsfondsbestuur
Beleidsplan stichting Omgevingsfonds Windpark Nijmegen

Aanvraag indienen

Aanvragen voor de eerstvolgende subsidieronde kunnen ingediend worden van 15
september t/m 15 oktober 2018. Binnenkort kun je hier je aanvraag indienen.