24-05-2018

Vergunning voor Zonnepark de Grift

Goed nieuws voor coöperatie WindpowerNijmegen! Gemeente Nijmegen maakte 2 april bekend ons een definitieve vergunning te verlenen voor Zonnepark de Grift. Hiermee is de weg vrij voor de bouw van het zonnepark. Zonnepark de Grift is na Windpark Nijmegen-Betuwe het tweede grote project van WindpowerNijmegen. Het park wordt, net als het windpark, eigendom van burgers. In mei gaan we van start met onze nieuwe ledenwervingscampagne in Nijmegen en omgeving.

SDE+-subsidie

Met de vergunning op zak kunnen we verder met de voorbereiding. De eerstvolgende stap is de aanvraag van de SDE+, dit is de subsidie voor de productie van duurzame energie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. We zijn nog net op tijd om onze aanvraag in te dienen in de voorjaarsronde, want de termijn hiervoor eindigt op 4 april. Dit najaar verwachten we uitsluitsel over de toekenning van de subsidie.

Herroepelijk

Na publicatie van de voorlopige vergunning in januari werd door drie omwonenden een zienswijze ingediend. Deze hebben niet tot aanpassing van de vergunning geleid. De vandaag verleende vergunning is echter nog wel herroepelijk, dat betekent dat er bij de rechtbank nog bezwaar kan worden ingediend.

Informatiecafé 18 april

Meer weten over dit bijzondere, lokale, project? Kom donderdagavond 18 april naar ons informatiecafé. Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.