24-05-2018

Vraag en aanbod Nijmeegse windaandelen

Wil je windaandelen aanbieden of zou je graag windaandelen willen overnemen? Mail dan naar info@energiecooperatiewpn.nl. We plaatsen je aanbod of vraag op deze website.
Onderstaand vind je meer informatie over de regels omtrent het overdragen en hoe je de overdracht van windaandelen kunt regelen.

Meer informatie over windaandelen en de bijbehorende voorwaarden lees je in de informatiebrochure Windpark Nijmegen-Betuwe.
Meer informatie over de administratieve en boekwaarde van Nijmeegse windaandelen lees je op de pagina ‘Wat is de waarde van een Nijmeegs windaandeel?
NB. Nijmeegse windaandelen zijn niet onderhevig aan AFM-toezicht. De AFM controleert niet vooraf of de informatie over de belegging juist, niet-misleidend en volledig is. De AFM kan bij misstanden wel achteraf optreden.

Aanbod Nijmeegse windaandelen

Onderstaande personen hebben Nijmeegse windaandelen beschikbaar ter overname.

Vraag naar Nijmeegse windaandelen

Onderstaande personen zijn geïnteresseerd in overname van Nijmeegse windaandelen.

Overdraagbaarheid Nijmeegse windaandelen
(ofwel participaties in windpark Nijmegen-Betuwe)

Conform participatiereglement windpark Nijmegen-Betuwe (artikel 5), zie informatiebrochure

  1. Participaties zijn overdraagbaar aan Leden of aan (rechts)personen, die nog geen Lid zijn, door de overdraging schriftelijk kenbaar te maken aan het bestuur van Energiecoöperatie WPN. Aan het overdragen van participaties zijn overschrijvingskosten van €25 per transactie verbonden. De nieuwe eigenaar ontvangt hiervoor een factuur. De nieuwe eigenaar wordt automatisch lid van de Energiecoöperatie WPN, voor zover hij/zij dat nog niet was. Het oorspronkelijke Participatiebewijs vervalt. De koper of begunstigde ontvangt een nieuw Participatiebewijs, nadat de overschrijvingskosten zijn ontvangen.
  2. Bij overdracht van een Participatie, als genoemd in lid 1, treedt de nieuwe Participatiehouder in de rechten van de vorige. Indien een persoon of rechtspersoon alle in zijn/haar bezit zijnde participaties overdraagt aan een andere (rechts)persoon, verliest eerstgenoemde (rechts)persoon tevens het lidmaatschap van Energiecoöperatie WPN.
  3. Energiecoöperatie WPN zal verkoop faciliteren door vraag en aanbod bij elkaar te brengen, bijvoorbeeld door hiervoor een plek op de website in te richten.
  4. Energiecoöperatie WPN is niet verplicht participaties terug te nemen.

Hoe draag je Nijmeegse windaandelen over aan een nieuwe eigenaar?
Lees de procedure.