Veel belangstelling voor Open Winddag

Zaterdag 18 juni gingen de poorten van de bouwwerf open. Zo’n 250 mensen namen een kijkje op de bouwplaats. “Geweldig dat zoveel mensen belangstelling hebben voor ons project”, aldus windparkdirecteur Pim de Ridder.

Lees meer >

Uit de bouwkeet: Ruben Schenk

In onze vaste rubriek is deze keer het woord aan Ruben Schenk. Ruben is eigenaar van klusbedrijf exKlusief en voert op de bouwplek de verbouwing van de Mussenhut tot bezoekerscentrum uit. Hij is lid van het eerste uur van coöperatie WindpowerNijmegen.

Lees meer >

Aanleg kabels windpark deels computergestuurd

Aannemer VolkerWind is tot de bouwvak druk bezig met de aanleg van stroomkabels. De kabels zorgen ervoor dat de energie die straks door de windmolens wordt opgewekt, naar het elektriciteitsnet van Liander worden geleid. De aanleg gebeurt deels computergestuurd, dit bespaart vele meters kabel.

Lees meer >

Windpark Nijmegen-Betuwe

Dit is een burgerinitiatief voor vier windmolens. Iedereen uit de regio kan door te investeren in dit windpark mede-eigenaar worden. Dat gebeurt via de coöperatie WindpowerNijmegen. Als lid help je mee in het traject tot aan de oplevering in 2016-2017 en draag je bij aan het verduurzamen van onze regio. Als lid van de coöperatie kun je mee beslissen over bijvoorbeeld de verdeling van de opbrengst van het windpark. Leden van de coöperatie kunnen met voorrang investeren in het windpark. Ruim 1.000 leden hebben van de mogelijkheid gebruik gemaakt en geïnvesteerd in Nijmeegse windaandelen. De inschrijving voor windaandelen is medio 2015 gesloten. Het is nog wel mogelijk om donateur te worden van de coöperatie. Je kunt dan meedenken en meepraten over nieuwe duurzame energieprojecten.

Duurzame doelstelling

We verbruiken met zijn allen steeds meer energie. Het grootste deel van deze energie (96%) is niet duurzaam opgewekt. Om dat te veranderen willen het Rijk en de provincie Gelderland energieneutraal worden. Dat betekent evenveel energie produceren als je gebruikt. De gemeente Nijmegen wil dat in 2045 bereiken. Windpark Nijmegen-Betuwe draagt daar een flink deel aan bij. De geplande Lagerwey L100-windmolens zullen genoeg stroom produceren voor 7.100 huishoudens. We beginnen met de bouw van vier windturbines. In een later stadium hopen we nog een vijfde windturbine bij te plaatsen en kunnen we duurzame energie leveren voor zo’n 8.900 huishoudens.