In de race voor communicatieprijs

Stem je ook op onze campagne? We zijn in de race voor de Communicatieprijs Nijmegen, met onze succesvolle en mooie wervingscampagne. Met dank aan diverse professionals en heel veel vrijwilligers van coöperatie WindpowerNijmegen.

Lees meer >

Onze molens gaan 25 oktober proefdraaien!

Ons windpark is nu echt bijna af. Drie molens zijn afgebouwd, de vierde krijgt zijn wieken eind oktober. Medewerkers van Lagerwey zijn nog even bezig met het aansluiten van stroomkabels van de molens naar het inkoopstation. Als deze klus geklaard is kan dinsdag 25 oktober het testen en het proefdraaien van de molens beginnen. Tijdens het proefdraaien wekt ons windpark voor het eerst zijn eigen groene stroom op.

Lees meer >

Toekomststrategie WindpowerNijmegen

Wat willen we als coöperatie en waar zijn we toe in staat? Wat zijn de kansen en welke vragen leven er in onze omgeving? Een werkgroep, klankbordgroep en bestuur zijn in het voorjaar gestart met dit proces. Na de zomer zijn we verder gegaan onder begeleiding van Ruud Schuurs. Inmiddels hebben we diverse stappen gezet.

Lees meer >

Windpark Nijmegen-Betuwe

Dit is een burgerinitiatief voor vier windmolens. Iedereen uit de regio kan door te investeren in dit windpark mede-eigenaar worden. Dat gebeurt via de coöperatie WindpowerNijmegen. Als lid help je mee in het traject tot aan de oplevering in 2016-2017 en draag je bij aan het verduurzamen van onze regio. Als lid van de coöperatie kun je mee beslissen over bijvoorbeeld de verdeling van de opbrengst van het windpark. Leden van de coöperatie kunnen met voorrang investeren in het windpark. Ruim 1.000 leden hebben van de mogelijkheid gebruik gemaakt en geïnvesteerd in Nijmeegse windaandelen. De inschrijving voor windaandelen is medio 2015 gesloten. Het is nog wel mogelijk om donateur te worden van de coöperatie. Je kunt dan meedenken en meepraten over nieuwe duurzame energieprojecten.

Duurzame doelstelling

We verbruiken met zijn allen steeds meer energie. Het grootste deel van deze energie (96%) is niet duurzaam opgewekt. Om dat te veranderen willen het Rijk en de provincie Gelderland energieneutraal worden. Dat betekent evenveel energie produceren als je gebruikt. De gemeente Nijmegen wil dat in 2045 bereiken. Windpark Nijmegen-Betuwe draagt daar een flink deel aan bij. De geplande Lagerwey L100-windmolens zullen genoeg stroom produceren voor 7.100 huishoudens. We beginnen met de bouw van vier windturbines. In een later stadium hopen we nog een vijfde windturbine bij te plaatsen en kunnen we duurzame energie leveren voor zo’n 8.900 huishoudens.