Integriteitscommissie zoekt lid

De integriteitscommissie van WindpowerNijmegen zoekt een nieuw lid. De commissie bestaat uit drie leden die toezien op een juiste naleving van de gedragscode van de coöperatie.

Lees meer >

Koningin Máxima op bezoek bij Windpark Nijmegen-Betuwe

Hare Majesteit Koningin Máxima heeft op 31 januari een werkbezoek gebracht aan het Windpark Nijmegen-Betuwe. Tijdens haar bezoek sprak zij met de initiatiefnemers, vertegenwoordigers van de coöperatie WindpowerNijmegen, lokale bestuurders, investeerders en omwonenden. John Voermans maakte een beeldverslag.

Lees meer >

Achtergrond windopbrengsten

De gebruikers van de Windapp hebben het al opgemerkt: onze windmolens hebben in 2016 helaas minder opgebracht dan verwacht op basis van de voorspellingen. Lees de toelichting over de windopbrengsten windpark Nijmegen-Betuwe eind 2016 en begin 2017.

Lees meer >

Windpark Nijmegen-Betuwe

Dit is een burgerinitiatief voor vier windmolens. Iedereen uit de regio kan door te investeren in dit windpark mede-eigenaar worden. Dat gebeurt via de coöperatie WindpowerNijmegen. Als lid help je mee in het traject tot aan de oplevering in 2016-2017 en draag je bij aan het verduurzamen van onze regio. Als lid van de coöperatie kun je mee beslissen over bijvoorbeeld de verdeling van de opbrengst van het windpark. Leden van de coöperatie kunnen met voorrang investeren in het windpark. Ruim 1.000 leden hebben van de mogelijkheid gebruik gemaakt en geïnvesteerd in Nijmeegse windaandelen. De inschrijving voor windaandelen is medio 2015 gesloten. Het is nog wel mogelijk om donateur te worden van de coöperatie. Je kunt dan meedenken en meepraten over nieuwe duurzame energieprojecten.

Duurzame doelstelling

We verbruiken met zijn allen steeds meer energie. Het grootste deel van deze energie (96%) is niet duurzaam opgewekt. Om dat te veranderen willen het Rijk en de provincie Gelderland energieneutraal worden. Dat betekent evenveel energie produceren als je gebruikt. De gemeente Nijmegen wil dat in 2045 bereiken. Windpark Nijmegen-Betuwe draagt daar een flink deel aan bij. De geplande Lagerwey L100-windmolens zullen genoeg stroom produceren voor 7.100 huishoudens. We beginnen met de bouw van vier windturbines. In een later stadium hopen we nog een vijfde windturbine bij te plaatsen en kunnen we duurzame energie leveren voor zo’n 8.900 huishoudens.