Sluit bericht

Bekijk bericht

Word nu lid van WindpowerNijmegen en win een beklimming van onze windmolen!

Meld je aan als lid of donateur van coöperatie WindpowerNijmegen. Je kunt dan straks als eerste investeren in Nijmeegse zondelen van het nieuwe project Zonnepark de Grift (vanaf najaar 2018). Wie vóór 1 juli aanmeldt, maakt kans op een beklimming van onze windmolen.

Fonds voor buurprojecten van start

Windpark Nijmegen-Betuwe wil een goede buur zijn. Al enkele jaren geleden is het plan ontwikkeld voor een Omgevingsfonds. Eind vorig jaar was de officiële oprichting van het fonds een feit. De komende maanden voert het bestuur een campagne om omwonenden te informeren en te stimuleren om goede projectvoorstellen in te dienen

Lees meer >

Vergunning voor Zonnepark de Grift aangevraagd

In april is de omgevingsvergunning voor Zonnepark de Grift aangevraagd. De realisatie van het tweede grote project van WindpowerNijmegen, onder de molens van Windpark Nijmegen-Betuwe, komt hiermee een stap dichterbij. Het zonnepark wordt, net als het windpark, eigendom van burgers.

Lees meer >

Gezocht: leden voor klankbordgroep zonnepark

WindpowerNijmegen wil eigenaar worden van Zonnepark de Grift. Nu de vergunning is aangevraagd is het tijd voor actie. Het bestuur zoekt leden die meedenken over hoe we van het zonnepark een succesvol burgerproject maken.

Lees meer >

Windpark Nijmegen-Betuwe

Sinds eind 2016 draaien onze vier molens! Burgers uit de regio Nijmegen zijn -samen- eigenaar van het windpark. Binnen coöperatie WindpowerNijmegen hebben zij meegepraat en meebeslist over het project. Zo dragen burgers zélf bij aan het verduurzamen van onze regio.

Duurzame doelstelling

We verbruiken met zijn allen steeds meer energie. Het grootste deel van deze energie (96%) is niet duurzaam opgewekt. Om dat te veranderen willen het Rijk en de provincie Gelderland energieneutraal worden. Dat betekent evenveel duurzame energie produceren als je gebruikt. De gemeente Nijmegen wil dat in 2045 bereiken. Windpark Nijmegen-Betuwe draagt daar een flink deel aan bij. Onze Lagerwey L100-windmolens produceren genoeg stroom voor 7.100 huishoudens. Het windpark hopen we in een later stadium uit te breiden met nog een vijfde turbine. We kunnen dan duurzame energie leveren voor zo’n 8.900 huishoudens.

Zonnepark de Grift in voorbereiding

Daarnaast werken we aan een zonnepark onder de windmolens, met een capaciteit van 17.000 zonnepanelen. Meer weten? Kijk op www.zonneparkdegrift.nl!