Opbouw molens na de bouwvak

Direct na de bouwvak is het zover: vanaf 15 augustus start Lagerwey met de bouw van de molens. “Het spectaculairste deel van de bouwwerkzaamheden.”

Lees meer >

Uit de bouwkeet: Freek Hidding

Freek Hidding werkt als uitvoerder in dienst bij Visser & Smit Hanab mee aan ons windpark. Freekis tijdens de bouw verantwoordelijk voor de aanleg van de stroomkabels van de molens naar het inkoopstation.

Lees meer >

Kabels leggen hervat na daling waterpeil

De afgelopen twee weken was het door de hoge stand van het grondwater, niet mogelijk om kabels te leggen op locatie van ons windpark. Nu het waterpeil daalt, kan het werk worden hervat.

Lees meer >

Windpark Nijmegen-Betuwe

Dit is een burgerinitiatief voor vier windmolens. Iedereen uit de regio kan door te investeren in dit windpark mede-eigenaar worden. Dat gebeurt via de coöperatie WindpowerNijmegen. Als lid help je mee in het traject tot aan de oplevering in 2016-2017 en draag je bij aan het verduurzamen van onze regio. Als lid van de coöperatie kun je mee beslissen over bijvoorbeeld de verdeling van de opbrengst van het windpark. Leden van de coöperatie kunnen met voorrang investeren in het windpark. Ruim 1.000 leden hebben van de mogelijkheid gebruik gemaakt en geïnvesteerd in Nijmeegse windaandelen. De inschrijving voor windaandelen is medio 2015 gesloten. Het is nog wel mogelijk om donateur te worden van de coöperatie. Je kunt dan meedenken en meepraten over nieuwe duurzame energieprojecten.

Duurzame doelstelling

We verbruiken met zijn allen steeds meer energie. Het grootste deel van deze energie (96%) is niet duurzaam opgewekt. Om dat te veranderen willen het Rijk en de provincie Gelderland energieneutraal worden. Dat betekent evenveel energie produceren als je gebruikt. De gemeente Nijmegen wil dat in 2045 bereiken. Windpark Nijmegen-Betuwe draagt daar een flink deel aan bij. De geplande Lagerwey L100-windmolens zullen genoeg stroom produceren voor 7.100 huishoudens. We beginnen met de bouw van vier windturbines. In een later stadium hopen we nog een vijfde windturbine bij te plaatsen en kunnen we duurzame energie leveren voor zo’n 8.900 huishoudens.