Weinig wind, maar onze molens doen het goed!

“Hoewel de wind het laat afweten, doen onze windmolens het toch goed”, stelt windpark-directeur Pim de Ridder. “De opbrengsten blijven in de eerste periode weliswaar achter bij de prognoses, maar als de turbines draaien, dan doen ze dat bijna optimaal.”

Lees meer >

Leden in beeld: Marcel Joosten

WindpowerNijmegen telt ruim 1300 leden en donateurs. Wie zijn ze? Wat beweegt ze? Dit keer een gesprek met Marcel Joosten, behalve aandeelhouder van de turbines in ons windpark, ook in het bezit van zijn eigen Urban Windmill. Marcel vergeleek de prestaties van de turbines in Windpark Nijmegen-Betuwe met zijn eigen mini-windmolen.

Lees meer >

Leden voor verbreding WindpowerNijmegen

Leden van WindpowerNijmegen hebben ingestemd met het bestuursvoorstel om de activiteiten van de coöperatie te verbreden. Het succes van Windpark Nijmegen-Betuwe smaakt naar meer: nu de molens in Nijmegen-Noord draaien, gaat de coöperatie zich richten op nieuwe duurzame energieprojecten. Ook worden kansen verkend van projecten op wijk- en buurtniveau en educatie.

Lees meer >

Windpark Nijmegen-Betuwe

Sinds eind 2016 draaien onze vier molens! Burgers uit de regio Nijmegen zijn -samen- eigenaar van het windpark. Binnen coöperatie WindpowerNijmegen hebben zij meegepraat en meebeslist over het project. Zo dragen burgers zélf bij aan het verduurzamen van onze regio.

Duurzame doelstelling

We verbruiken met zijn allen steeds meer energie. Het grootste deel van deze energie (96%) is niet duurzaam opgewekt. Om dat te veranderen willen het Rijk en de provincie Gelderland energieneutraal worden. Dat betekent evenveel duurzame energie produceren als je gebruikt. De gemeente Nijmegen wil dat in 2045 bereiken. Windpark Nijmegen-Betuwe draagt daar een flink deel aan bij. Onze Lagerwey L100-windmolens produceren genoeg stroom voor 7.100 huishoudens. Het windpark hopen we in een later stadium uit te breiden met nog een vijfde turbine. We kunnen dan duurzame energie leveren voor zo’n 8.900 huishoudens.