Windpark vraagt SDE aan voor zonnepanelen

Windpark Nijmegen-Betuwe BV heeft SDE-subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie) aangevraagd voor de aanleg van 1924 zonnepanelen. Eind juni maakt het Ministerie van Economische Zaken bekend of de subsidie wordt toegekend. De zonnepanelen komen op het dak van een stalling in Reeth, tegenover het windpark

Lees meer >

WindpowerNijmegen gaat nieuwe fase in

Leden van WindpowerNijmegen hebben bij de laatste ledenvergadering (februari 2017) ingestemd met een verbreding van de coöperatie. Bestuurslid Caroline de Greeff legt uit welke stappen tot de zomer worden genomen, om deze nieuwe fase goed te laten verlopen.

Lees meer >
Energielandschap zomer

Verkenning warmte en andere opties

Leden van coöperatie WindpowerNijmegen denken mee over de mogelijkheden voor Energielandschap de Grift. De ´praatgroep warmte´, met tien coöperatieleden is eind 2016 gestart en heeft drie sessies achter de rug. Naast warmte zijn opslag van elektriciteit en ‘power to gas’ onderwerpen van gesprek. Coöperatielid Ineke de Jong geeft een toelichting.

Lees meer >

Windpark Nijmegen-Betuwe

Sinds eind 2016 draaien onze vier molens! Burgers uit de regio Nijmegen zijn -samen- eigenaar van het windpark. Binnen coöperatie WindpowerNijmegen hebben zij meegepraat en meebeslist over het project. Zo dragen burgers zélf bij aan het verduurzamen van onze regio.

Duurzame doelstelling

We verbruiken met zijn allen steeds meer energie. Het grootste deel van deze energie (96%) is niet duurzaam opgewekt. Om dat te veranderen willen het Rijk en de provincie Gelderland energieneutraal worden. Dat betekent evenveel duurzame energie produceren als je gebruikt. De gemeente Nijmegen wil dat in 2045 bereiken. Windpark Nijmegen-Betuwe draagt daar een flink deel aan bij. Onze Lagerwey L100-windmolens produceren genoeg stroom voor 7.100 huishoudens. Het windpark hopen we in een later stadium uit te breiden met nog een vijfde turbine. We kunnen dan duurzame energie leveren voor zo’n 8.900 huishoudens.