Sluit bericht

Bekijk bericht

Energiefestival Blowlands, 15 en 16 juni a.s.

Windpark Nijmegen-Betuwe is vrijdag 15 en zaterdag 16 juni het podium voor Energiefestival Blowlands. Een programma vol nieuwe energie. Voor iedereen die – hier en nu – de energietransitie van onderop een boost wil geven.

Vergunning voor Zonnepark de Grift aangevraagd

In april is de omgevingsvergunning voor Zonnepark de Grift aangevraagd. De realisatie van het tweede grote project van WindpowerNijmegen, onder de molens van Windpark Nijmegen-Betuwe, komt hiermee een stap dichterbij. Het zonnepark wordt, net als het windpark, eigendom van burgers.

Lees meer >

Gezocht: leden voor klankbordgroep zonnepark

WindpowerNijmegen wil eigenaar worden van Zonnepark de Grift. Nu de vergunning is aangevraagd is het tijd voor actie. Het bestuur zoekt leden die meedenken over hoe we van het zonnepark een succesvol burgerproject maken.

Lees meer >

Aan de slag in je eigen buurt

WindpowerNijmegen ondersteunt Nijmeegse burgers die in hun eigen wijk duurzame energie willen opwekken. Oud-bestuurslid Caroline de Greeff koppelt deze initiatieven aan kennis en ervaring in de coöperatie. ‘Van projecten in de wijk kunnen we een succes maken door samen te werken.’

Lees meer >

Windpark Nijmegen-Betuwe

Sinds eind 2016 draaien onze vier molens! Burgers uit de regio Nijmegen zijn -samen- eigenaar van het windpark. Binnen coöperatie WindpowerNijmegen hebben zij meegepraat en meebeslist over het project. Zo dragen burgers zélf bij aan het verduurzamen van onze regio.

Duurzame doelstelling

We verbruiken met zijn allen steeds meer energie. Het grootste deel van deze energie (96%) is niet duurzaam opgewekt. Om dat te veranderen willen het Rijk en de provincie Gelderland energieneutraal worden. Dat betekent evenveel duurzame energie produceren als je gebruikt. De gemeente Nijmegen wil dat in 2045 bereiken. Windpark Nijmegen-Betuwe draagt daar een flink deel aan bij. Onze Lagerwey L100-windmolens produceren genoeg stroom voor 7.100 huishoudens. Het windpark hopen we in een later stadium uit te breiden met nog een vijfde turbine. We kunnen dan duurzame energie leveren voor zo’n 8.900 huishoudens.