24-05-2018

Toelichting eenmalige uitgave 2018

Deze eenmalige uitgave in 2018 betrof een factuur van ruim € 150.000 voor opstalrechten van de gemeente Nijmegen over de jaren 2016 en 2017.

De gemeente Nijmegen heeft deze opstalrechten in deze jaren niet gefactureerd. De factuur hiervoor ontving Windpark Nijmegen-Betuwe BV pas in 2018. Tijdens het vaststellen van de jaarrekening 2016 en 2017 hebben de directie van het windpark, de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) en de Raad van Commissarissen (RvC) dit helaas ook niet geconstateerd.

Als deze kosten in 2016/2017 waren gefactureerd, dan was het waarschijnlijk zo geweest dat we over 2017 niet of minder hadden kunnen uitkeren aan de windaandeelhouders en over 2018 wel. Dat was dan ook meer conform de prognose in de informatiebrochure, waarin staat dat de verwachte uitkering in 2017 beperkt is en daarna wat hoger wordt.

Het betreft hier dus een eenmalige en verklaarbare post, waardoor helaas de uitkering 2018 – vanwege de leningscriteria van de bank – in het geding is gekomen.