24-05-2018
Toon overzicht

Fundaties heien

Onderaannemer Vroom is 28 april gestart met het heien van de palen onder de funderingen van onze windturbines. Vier weken lang wordt geheid, circa vier dagen per turbine. Per molen zijn 30 heipalen nodig: 26 voor de molen zelf en 4 voor de transformatoren.

De heipalen zijn essentieel om ervoor te zorgen dat de turbines, in weer en wind, op hun plaats blijven staan. “De wind op de wieken wil de turbine omduwen. Dit wordt voorkomen door de fundering van de turbine. Omdat de molens worden gebouwd op zwakke grondlagen van zand en klei is een funderingsblok alleen niet voldoende. Daarom worden onder de fundering palen aangebracht die zorgen dat de molens ook echt blijven staan”, vertelt Pim de Ridder, directeur van Windpark Nijmegen-Betuwe BV.

Bij het heiwerk wordt een metalen buis de grond in gestampt en volgestort met beton. De buis wordt er weer uitgehaald en een heipaal is geboren. De heipalen gaan zo’n 22 meter de grond in.