24-05-2018

Stichting Wiek-II

Wiek-II is in 2013 opgericht voor de ontwikkeling van Windpark Nijmegen-Betuwe en is tevens oprichter van coöperatie Windpower Nijmegen. De stichting is een samenwerking tussen de Gelderse Natuur- en Milieufederatie (GNMF), Izzy Projects en coöperatie Windpower Nijmegen. Wiek-II zet zich in voor de professionele ontwikkeling van duurzame energieprojecten die coöperatief zijn vormgegeven. De stichting heeft geen winstoogmerk.

De GNMF is gevestigd in Arnhem. De vereniging maakt zich sterk voor behoud en ontwikkeling van natuur en landschap, milieubescherming en duurzame ontwikkeling in Gelderland. Izzy Projects is gevestigd in Nijmegen en werkt aan het verduurzamen van de energieproductie door lokale projecten te ontwikkelen rondom wind, zon en water.

De dagelijkse werkzaamheden van Wiek-II worden uitgevoerd door medewerkers van de GNMF en Izzy Projects. De stichting wordt geleid door een 3-persoons bestuur, met een vertegenwoordiging vanuit de GNMF, Izzy Projects en vanuit het bestuur van coöperatie WindpowerNijmegen.

Windpark

Windpark Nijmegen-Betuwe is het eerste project dat Wiek-II heeft ontwikkeld in samenwerking met coöperatie WindpowerNijmegen. Wiek-II was verantwoordelijk voor de dagelijkse projectontwikkeling van het windpark. Dit hield onder meer in het sluiten van de contracten en de financiering van het project. Ook heeft de stichting een leidende rol vervuld in het contact met omwonenden en in de communicatie.

Windpark Nijmegen-Betuwe is eind 2016 opgeleverd. De vier windturbines in het park kunnen samen duurzame energie opwekken voor ruim 7.000 huishoudens per jaar. Wiek-II onderhandelt nog over het verkrijgen van de grond om ook de vijfde molen te kunnen bouwen.

1013 coöperatieleden hebben geïnvesteerd in het windpark. De coöperatie is daarmee enig aandeelhouder en eigenaar van het windpark.

Campagne

In 2015 verzorgde Wiek-II een succesvolle ledenwervingscampagne voor coöperatie WindpowerNijmegen. Doel van de campagne was tweeledig, namelijk het creëren van draagvlak voor het windpark onder de Nijmeegse bevolking en het bijeen krijgen van het benodigde eigen vermogen. De campagne is beloond met de Communicatieprijs Nijmegen 2016.

Toekomstplannen

De realisatie van Windpark Nijmegen-Betuwe is voor Wiek-II geen eindpunt. De stichting wil zich blijvend inzetten voor coöperatieve duurzame energievoorziening,zonder betrokkenheid van grote commerciële partijen.

Concreet werkt Wiek-II aan het plan ‘Energielandschap De Grift’. Plannen voor een zonnecentrale van 17.000 zonnepanelen op de grond rondom de windturbines zijn in een vergevorderd stadium. Verder onderzoekt Wiek-II de mogelijkheden voor het omzetten van elektriciteit in warmte op deze plek. Ook ziet de stichting in de toekomst kansen voor geothermie en het winnen van energie uit de Waal. Tot slot wil Wiek-II duurzame coöperatieve projecten in andere steden ondersteunen. Om ook andere coöperaties de mogelijkheid te geven mee te doen in de ontwikkelstichting is er plek gereserveerd in het bestuur voor participatie van andere partijen.