24-05-2018

Omgevingsfonds: spelregels en aanvraag

Spelregels:

– Subsidies worden verstrekt aan projecten in één of meer van de vier woongebieden rondom het Windpark Nijmegen-Betuwe: Reeth, Oosterhout, Ressen en Nijmegen-Oosterhout (bij die laatste twee horen voor de duidelijkheid ook: de Grift, Zuiderveld, de Grote Boel).
– Projecten dienen bij te dragen aan duurzaamheid in de meest brede zin, met begrippen als energiebesparing en duurzame energie, leefbaarheid en sociale samenhang als richtsnoer.
– Subsidieaanvragen worden beoordeeld op inhoud, kwaliteit en haalbaarheid van het project, kwaliteit van de uitvoerende organisatie inclusief eventuele samenwerkingspartners en gevraagd bedrag.
– Er is geen minimum of maximum bedrag dat aangevraagd kan worden.
– Op de lange termijn wordt ernaar gestreefd elk van de vier woongebieden met 25% van het beschikbare vermogen te bedelen. Dit hangt mede af van het aantal en de kwaliteit van de ingediende subsidieaanvragen voor elk woongebied.
– Het bestuur beslist welke projecten een subsidie toegekend krijgen en wat de hoogte van het subsidiebedrag is. Tegen de beslissing is geen beroep mogelijk.
– Subsidies kunnen aangevraagd worden door personen en/of door organisaties.
– Aanvragen kunnen uitsluitend gedaan worden met het aanvraagformulier dat in de aanvraagperiode online staat.
– Aanvragen dienen uiterlijk op de op deze website genoemde deadline ontvangen te zijn. Aanvragen die te laat worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.
– De precieze doelstellingen, voorwaarden en criteria van het Omgevingsfonds staan in het reglement Omgevingsfonds Windpark Nijmegen-Betuwe.

Aanvragen

Aanvragen voor subsidies kunnen weer ingediend worden bij de subsidieronde in het najaar van 2024.