24-05-2018

Zonnepark naast windpark

De afspraken tussen gemeente Nijmegen en  Wiek-II  worden binnenkort officieel bekrachtigd met de ondertekening van een intentie-overeenkomst. Daarmee komt de realisatie van een zonnepark bij de Grift een stap dichterbij. “Zo zijn we drie jaar geleden ook met ons windpark begonnen. Kijk waar we nu staan: het windpark is bijna gerealiseerd”, brengt Wiek-II secretaris Pim de Ridder in herinnering. “Voor het zonnepark start nu een formele procedure, die begint met de aanvraag van een omgevingsvergunning. Zodra die rond is kunnen we bij het Rijk SDE-subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie) aanvragen. Hopelijk lukt dat nog dit jaar of anders in het voorjaar van 2017.”

Rol WindpowerNijmegen

De bedoeling is dat ook WindpowerNijmegen een rol krijgt in het nieuwe project. “We hopen dat we  straks, net als bij het windpark, burgers uit Nijmegen en omgeving kunnen betrekken bij de realisatie van het zonnepark”, zegt Caroline de Greeff, interim-voorzitter van WindpowerNijmegen.  “De komende tijd gaan we samen met Wiek-II bedenken hoe we een goed aanbod kunnen vormgeven. Dit hangt nauw samen met de toekomstvisie voor onze coöperatie, die we op dit moment samen met leden en onafhankelijke deskundigen maken. We hopen die dit najaar te presenteren aan onze achterban.” Om een toekomstvisie voor de coöperatie op te stellen is een speciale werkgroep Strategie en Organisatie opgericht. Naast het bestuur zitten in deze werkgroep leden met affiniteit met beleidsvraagstukken.

eenvoudig aansluiten

Als alle formaliteiten rond zijn, kan het zonnepark vrij snel worden aangelegd. Pim de Ridder: “Bij de aanleg van Windpark Nijmegen-Betuwe is rekening gehouden met toekomstige duurzame projecten, zoals een zonnepark. We kunnen de zonnepanelen straks eenvoudig en nagenoeg zonder extra investeringen aansluiten. Het is, bij wijze van spreken, een kwestie van de ´stekker in het stopcontact steken.”

Wiek-II

Stichting Wiek-II is de ontwikkelingsorganisatie die nauw met coöperatie WindpowerNijmegen samenwerkt. Wiek-II heeft de ontwikkelings- en projectwerkzaamheden voor het windpark gedaan (totdat de BV Windpark Nijmegen-Betuwe is opgericht) en doet dat nu ook voor het zonnepark. Wiek-II wordt bestuurd door Pim de Ridder (Izzy Projects), Volkert Vintges (Gelderse Natuur en Milieufederatie) en een bestuurslid van WindpowerNijmegen.

Facts en figures

installatie: 14.800 zonnepanelen
oppervlakte: 5 hectare
vermogen: 3.9 MWp
opbrengst: 3,6 GWh
investering: circa € 4 miljoen

groene centrale
De plannen voor een zonnecentrale bij Windpark Nijmegen-Betuwe zijn in een vergevorderd stadium.