24-05-2018

Bijdrage omgevingsfonds voor zeven buurtprojecten

Windpark Nijmegen-Betuwe BV heeft eind 2017 een Omgevingsfonds opgericht. Voor elke megawattuur (MWh) die het windpark opwekt wordt 1 euro in dit fonds gestort. Om de twee jaar kunnen subsidieverzoeken worden ingediend. Dit najaar was de eerste keer.

De opbrengst van windparken overal in Nederland blijft nu al enkele jaren wat achter ten opzichte van het meerjarig gemiddelde. Toch zat bij de eerste subsidieronde een mooi bedrag van € 24.000 in de kas van het omgevingsfonds, op basis van de productie van 1 november 2016 t/m 31 december 2017. Daarmee heeft het fondsbestuur een subsidie kunnen toekennen aan zeven projecten (uit in totaal twaalf aanvragen).

Reeth

De inwoners van Reeth ontvangen een bijdrage voor twee projecten. Hun subsidieverzoek om bij de ingang van het buurtschap borden met Reeth te plaatsen is toegekend. De officiële naamborden zijn tien jaar geleden om juridische redenen weggehaald. Daarnaast krijgt Reeth een bijdrage voor de aanleg van glasvezel. Als 50% van de bewoners abonnee wordt gaat dit door. Het omgevingsfonds zal het eerste jaar de maandelijkse kosten voor het vastrecht betalen.

Ressen

Een bijdrage krijgt ook de vereniging Dorpsbelangen Ressen voor het plan om een voormalige illegale vuilstort om te bouwen tot aantrekkelijke bezoeklocatie in Park Lingezegen. Op de plek blijkt in de dertiende of veertiende eeuw een kasteel gestaan te hebben. Naast een klein amfitheater zullen de contouren van dit kasteel worden weergegeven, waardoor de kosten zijn opgelopen. Het omgevingsfonds betaalt een deel van de extra kosten.

Oosterhout

Oosterhout krijgt een bijdrage voor het groen bij de Leonarduskerk. Deze kerk is een beeldbepalend rijksmonument in het dorp. Het geld uit het omgevingsfonds wordt gebruikt om taxus aan te planten en de huidige buxushagen te verwijderen, die zijn aangetast door de buxusmot.

Nijmegen-Noord

De wijk Nijmegen-Oosterhout ontvangt bijdragen voor drie projecten: de jaarlijkse sportieve zomerweek voor jongeren van Move@Noord, de programmering van theater De Klif en het jaarlijkse wijkfeest.

In 2020 zal het Omgevingsfonds Windpark Nijmegen-Betuwe opnieuw subsidie uitkeren.