24-05-2018

WindpowerNijmegen zoekt de zon op

De excursie leidde naar twee zonneparken met een heel eigen aanpak en uitstraling: Solarpark de Kwekerij in Hengelo (gemeente Bronckhorst) en Zonnepark Apeldoorn.

Solarpark de Kwekerij

De Kwekerij onderscheidt zich wereldwijd door een natuurlijke inrichting. Het zonnepark is in 2016 gebouwd. Het ontwerp is geïnspireerd op de duurzame energietuin, die in 2012 is ontwikkeld voor de Floriade in Venlo. De Kwekerij is omringd door bomen en struiken. Tussen de panelen groeien bloemen, er zijn nestkasten voor insecten en vogels en een kudde brilschapen houdt het gras kort.
Solarpark De Kwekerij is dagelijks geopend voor publiek. Onder buurtbewoners is het een populaire speel- en recreatieplek. Tussen de panelen zijn wandelpaden aangelegd. Er is een uitkijktoren met uitzicht over het park en er zijn picknicktafels. Ook wordt het park gebruikt voor natuur- en milieueducatie.

Technische info
Aantal panelen: 7.000
Opbrengst: 2.140 MWh/jaar
Eigenaar: Stichting Solarlandschapspark de Kwekerij
Website: nlsolarparkdekwekerij.nl

Zonnepark Apeldoorn

Zonnepark Apeldoorn is sinds april 2018 in werking. Het park bestaat uit 11.088 zonnepanelen, die samen jaarlijks ongeveer 3.600 MWh aan energie opwekken. Genoeg om circa 1.100 huishoudens van elektriciteit te voorzien. Het zonnepark ligt langs de snelweg A15, bij de wijk Zuidbroek.
Zonnepark Apeldoorn is ingericht als een efficiënte energiefabriek. De ruimte in het park wordt optimaal benut. De zonnepanelen zijn tot 4 meter hoog gebouwd en er wordt gebruik gemaakt van half solar cells. Dit type panelen is bijzonder efficiënt en heeft een goede opbrengst, ook bij minder instraling van de zon. De resultaten van het zonnepark worden nauwgezet gevolgd. Ingenieursbureau Encon, een van de initiatiefnemers, volgt de prestaties op de voet, op zoek naar nog efficiëntere manieren om zonne-energie op te wekken. Zonnepark Apeldoorn is deels gerealiseerd met crowdfunding. Burgers hebben samen € 250.000 mee geïnvesteerd om het park mogelijk te maken. De rest komt van de projectpartners en de bank.

Technische info
Aantal panelen: 11.088
Opbrengst: 3.600 MWh/jaar
Eigenaar: Over Morgen en Encon Energy
Website: zonneparkapeldoorn.nl

Zonnepark de Grift

Het plan van WindpowerNijmegen voor Zonnepark de Grift krijgt steeds meer vorm. Net als bij Windpark Nijmegen-Betuwe komt ook dit project in handen van burgers. Iedereen uit Nijmegen en omgeving kan, door lid te worden van de coöperatie, mee-investeren en profiteren van Nijmeegse zondelen. Kijk voor meer informatie en om je aan te melden op zonneparkdegrift.nl.

De excursie naar de zonneparken is een gezamenlijk initiatief van WindpowerNijmegen en het platform Burgers Geven Energie