24-05-2018

WindpowerNijmegen kiest voor regionale samenwerking

Het voorstel dat is goedgekeurd gaat op hoofdlijnen over:

1. deelname aan een unie van lokale duurzame energie initiatieven met een coöperatief karakter. De samenwerking in deze Unie krijgt vorm op basis van de “Samenwerkingsovereenkomst Unie van cooperaties“. De Algemene Ledenvergadering van coöperatie WindpowerNijmegen mandateert het bestuur voor het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst met de unie van coöperaties, en als deelnemer van de Unie de samenwerkingsovereenkomsten met De Groene Stroomfabriek (afdeling van Huismerk Energie voor de zakelijke markt) en stichting Wiek-II, binnen het kader van de vermelde uitgangspunten (zie ook bijlage), op voorwaarde dat hier geen negatieve financiële consequenties voor de windaandeelhouders aan zijn verbonden.

2. de ontwikkeling van nieuwe projecten en het commitment om minimaal 50% van de opgewekte elektriciteit uit deze nieuwe projecten in te brengen ten behoeve van de tender (op basis van de toekomstige organisatievorm – waartoe een voorstel aan de volgende ALV wordt voorgelegd).

Download hier de besluitvormingsstukken: Voorstel voor deelname aan samenwerking coöperaties en de Uitgangspunten samenwerking cooperaties.

burgersgevenenergie.nl

Meer informatie over de energietender lees je hier. Voor belangstellenden is er ook het platform burgersgevenenergie.nl. Burgerinitiatieven in de regio Arnhem-Nijmegen die zich willen aansluiten bij het initiatief van Wiek-II en eventueel ook mee willen doen aan de tender, kunnen zich hier aanmelden. Iedereen die op de hoogte wil blijven van duurzame initiatieven van burgers in de KAN-regio kan zich aanmelden voor een nieuwsbrief. Het platform staat open voor al dit soort lokale initiatieven, of ze nu meedoen aan de samenwerking of niet.