24-05-2018

Windpark valt in de prijzen door combi met zon en warmte

De ontwikkeling van het Windpark Nijmegen-Betuwe heeft een enorme impuls gekregen door de toekenning van 180.000 euro voor het project ‘Groene Centrale de Grift’. In dit project komt bij het windpark een zonnepark van 8,5 ha. Deze Groene Centrale gaat zowel stroom als warmte leveren aan omgerekend 5500 resp. 7000 huishoudens.

De stichting Wiek-II, die de ontwikkeling van het Windpark Nijmegen-Betuwe voorbereidt, kreeg het bedrag toegekend op 22 september. Een deskundige jury koos het, samen met twee andere projecten, uit meerdere inzendingen in het kader van de tender Gelderse Maat. Met de Gelderse Maat wil de provincie Gelderland de lokale opwekking van duurzame energie bevorderen, energiebesparing realiseren en de lokale economie stimuleren.

De Groene Centrale is een zeer vernieuwend concept waarin vraag en aanbod van wind- en zonne-energie op elkaar worden afgestemd. Wind en zon op één locatie zorgt al voor een stabiel aanbod, want als het hard waait is er meestal weinig zon, en omgekeerd. Nóg meer stabiliteit wordt verkregen door een te variëren deel van de opgewekte stroom om te zetten in warmte.

Ook netbeheerder Liander is nauw betrokken. Door de toename van decentrale duurzame energieproductie kan de stabiliteit van het elektriciteitsnet in gevaar komen, een probleem waar Duitsland al mee te maken heeft. Daarom is het bedrijf op zoek naar mogelijkheden om mét meer decentrale duurzame energie het net stabiel te houden.