24-05-2018

Windpark vraagt SDE aan voor zonnepanelen

Met de eigenaar van de stalling zijn ruim een jaar geleden afspraken gemaakt over het gebruik van het dak. Voor de coöperatie is dit het eerste project na de realisatie van Windpark Nijmegen-Betuwe. ´Met het zonnedak kunnen we ruim 130 huishoudens extra voorzien van duurzame stroom. Als de SDE wordt toegekend en we de zonnepanelen kunnen plaatsen, dan zetten we een volgende stap in de energietransitie´, zegt windparkdirecteur Pim de Ridder. De realisatie van het zonnedak kost zo’n €550.000.

SDE-subsidie

De SDE is een maatregel van de Rijksoverheid om de opwekking van duurzame energie te stimuleren. `De SDE is een productiesubsidie waarbij het Rijk maandelijks een financiële bijdrage levert voor de daadwerkelijk duurzaam opgewekte stroom. Hoe meer groene stroom je opwekt, hoe meer subsidie´, legt De Ridder uit.

Twee keer per jaar kunnen initiatiefnemers van duurzame energieprojecten een verzoek voor SDE indienen. Of deze wordt toegekend is afhankelijk van het beschikbare budget in de SDE-pot en het totaal aantal ingediende aanvragen. Dit voorjaar was € 5,5 miljard beschikbaar. De Ridder: ´De rijksoverheid wil voor elke euro subsidie zoveel mogelijk duurzame energie laten opwekken. Hoe minder je nodig hebt aan bijdrage vanuit de pot, hoe groter de kans dat je mee doet.’

Over het algemeen kunnen andere technieken dan zon, met minder subsidie toe. ‘Vaak wordt de subsidie opgebruikt door bijvoorbeeld een groot windpark of biomassa bijstook. Dit was ook het geval in voorgaande rondes, waarin we een aanvraag hebben gedaan. Nu zien we het positiever in. Er is meer geld beschikbaar en de grote subsidievragers hebben hun deel gehaald. Toch blijft het spannend of niet weer ergens een addertje in het gras ligt te wachten.‘

Rendement

De aanvraag voor het zonnedak betreft € 118, voor elke opgewekte MWh. ‘Hier kunnen we een mooi rendement op maken. Ter vergelijking: voor ons windpark hebben we gebruik gemaakt van een oudere tariefstelling en krijgen we  €112,50/MWh.‘

Half april maakt het Ministerie van EZ bekend hoeveel subsidie in totaal is aangevraagd. In juni wordt bekend of Windpark Nijmegen-Betuwe een bijdrage voor de zonnepanelen ontvangt.