24-05-2018

Windpark zoekt alternatief voor Dak van Jan

‘Voor een zonnedak is normaal gesproken geen vergunning vereist’, geeft Pim aan: ‘We gingen er daarom vanuit dat een vergunning hier niet nodig was, maar dat klopte niet. De grond waarop de stalling staat bleek een agrarische bestemming te hebben, terwijl de grond op dit moment daarvoor niet wordt gebruikt. Een vergunning om een zonnedak aan te leggen op deze plek is daarom geweigerd.’

Alternatief

Eind vorig jaar is al wel SDE-subsidie voor het zonnedak toegekend. Deze subsidie blijft anderhalf jaar geldig. Daarvan is nu nog een half jaar over om een alternatief te zoeken. De Ridder geeft aan dat er wellicht nog twee opties zijn: ‘We kunnen proberen de vergunning te repareren, met als doel dat de bestemming van de grond alsnog wordt aangepast. Dit is behoorlijk omslachtig. Ook kunnen we onderzoeken of we de SDE kunnen inzetten op een andere locatie in de buurt.’ Dit kan alleen als de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland), die de subsidie verstrekt, daaraan meewerkt. ‘We gaan de mogelijkheden nog eens goed na.’