24-05-2018

Windmolens zijn inpasbaar

Het Milieu Effect Rapport (MER) brengt de mogelijke effecten in kaart van de windturbines langs de A15 in Nijmegen en Overbetuwe. Een belangrijke uitkomst is dat ons plan voldoet aan de normen voor geluidhinder, slagschaduw en veiligheid. Ook is het effect op flora en fauna beperkt. Dat geldt zowel voor turbines met een tiphoogte van 150 meter (masthoogte en rotordiameter 100 m) als voor een kleiner aantal turbines met een tiphoogte van 185 meter (mast 120 m, rotor 130 m).

De effecten van beide varianten ontlopen elkaar nauwelijks en ook het financiële rendement lijkt gelijk uit te vallen. Na uitgebreide weging, ook door onze eigen werkgroep turbinekeuze, is de variant met negen windturbines van 150 meter hoog gekozen als voorkeursvariant. Hierbij speelden de mening van de omgeving mee en zaken als de omvang van de markt voor turbines, de mogelijkheid het project te combineren met een zonne-weide onder de turbines, de financierbaarheid van het project en reductie van de nog bestaande ontwikkelrisico’s.

Excursie windmolenfabrikant